Co łączy, a co różni kobiety i mężczyzn na Tinderze?

„Kobieta nie powinna pisać pierwsza do mężczyzny”.

„To on powinien wykonać pierwszy ruch”.

„Oni patrzą na wygląd, one na pieniądze”.

„Pokaż na zdjęciu swoją figurę, mężczyzna jest wzrokowcem”

– ile z tych rad usłyszałeś albo usłyszałaś?

A może wyrażenie przez kobietę zainteresowania nie jest przejawem desperacji, a niepodkreślanie zasobów nie ujmuje Ci wcale męskości?

Możesz być zwolennikiem albo zwolenniczką bardziej równościowych praktyk w sferze uczuć i seksu, ale inni użytkownicy mogą myśleć i zachowywać się zupełnie inaczej. Sprawdźmy, jakie tendencje panują na portalach i aplikacjach randkowych. Trochę już o tym pisałam, ale dzisiaj robimy pogłębioną analizę.

Źródła naszych zachowań

Dotychczasowe badania dostarczyły empirycznych dowodów na to, że zachowania randkujących mężczyzn i kobiet różnią się. W kontekście randek, szczególnie ewolucyjny punkt widzenia ma krytyczne znaczenie, biorąc pod uwagę to, kogo wybieramy, żeby odnieść sukces reprodukcyjny.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę rosnącą niezależność kobiet i rosnący nacisk na równość płci w krajach rozwiniętym świecie, można przypuszczać, że tradycyjnie zakładane różnice nie są już istotne lub przynajmniej ulegają pewnej transformacji. Funkcjonalności aplikacji randkowych są przecież takie same dla kobiet i mężczyzn. Kobieta i mężczyzna w aplikacji randkowej może porzucić normy i zasady dotyczące tego, jak powinna zachowywać się randkująca kobieta i mężczyzna.

W poniżej, przedstawiam wyniki analizy 345 tekstów, które zostały poddane badaniu pod kątem różnic między płciami w randkach online (Abramova, Baumann, Krasnova, & Buxmann, 2016).

Nieśmiało zwracam uwagę, że tekst pochodzi z 2016. Trudno jednak powiedzieć, czy relacje między płciami zmieniają się tak szybko jak rynek randek online.

Co nas różni, co nas łączy?

Ze wskazanego tekstu (Abramova, Baumann, Krasnova, & Buxmann, 2016) wybrałam tabele i informację, które wydają się przedstawiać najciekawsze wątki. Randkowanie online, chociaż wydaje się wspólnym doświadczeniem kobiet i mężczyzn, niekoniecznie jest takie samo. Sprawdźmy, czy mamy podobny stosunek do korzystania z randek online, jakie są nasze preferencje wyboru partnerów, jak staramy się ich przyciągnąć, a później nawiązać kontakt.

Stosunek do korzystania z randek online

Wyłania się pierwsza różnica w zakresie zachowań użytkowników. To panowie korzystają z portali randkowych dłużej i częściej, będąc przy tym bardziej aktywnymi.

To, co nas jednak łączy, to fakt, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni chcą uchodzić za osoby atrakcyjne. W tym celu, bardziej albo mniej celowo wprowadzają innych użytkowników w błąd. Panowie przedstawiają się jako wyżsi i bardziej muskularni, a kobiety jako wyższe i szczuplejsze.

Tabela 1. Charakterystyka kobiet i mężczyzn, randkujących online

Liczby w nawiasach oznaczają liczbę artykułów naukowych, które stanowią źródło dla danego stwierdzenia.

Wzory preferencji wyboru partnera

W odniesieniu do kryterium wieku czy wzrostu istnieje wyraźny wzorzec, w którym panowie wybierają młodsze i niższe, a kobiety – starszych i wyższych partnerów.

Status społeczno-ekonomiczny jest tym, co wydaje się istotne dla kobiet, ale nie odnotowano preferencji dla wyższego dochodu czy stanowiska mężczyzny. Jednocześnie panowie są bardziej otwarci i gotowi do zapoznania się z kobietami o niższych dochodach.

Preferencje edukacyjne podążają za tymi samymi wzorcami płci co status społeczno-ekonomiczny i są znacznie bardziej krytyczne dla kobiet. Wyedukowany mężczyzna jest wysoce atrakcyjny, akceptowana przez obie płcie jest homofilia edukacyjna. Ogólnie rzecz biorąc, mężczyźni są znacznie mniej wymagający w odniesieniu do wykształcenia partnerki. Chętnie kontaktują się z kobietami z niższym wykształceniem, niekoniecznie chcą, aby partnera przewyższała ich pod tym względem.

Tabela 2. Wzory preferencji wybory partnera

Liczby w nawiasach oznaczają liczbę artykułów naukowych, które stanowią źródło dla danego stwierdzenia.

Kobiety wydają się cenić, ale są bardziej tolerancyjne w stosunku do wyglądu potencjalnego partnera. W przypadku panów, fizyczna atrakcyjność kobiety wydaje się być decydującym kryterium. Mężczyźni oczekują też częściej i większej liczby zdjęć na profilach randkowych kobiet, a panie, jak widać w tabeli nr 3, częściej też ich dostarczają. Generalnie te osoby, które publikują więcej zdjęć, mają większą szansę na przekonanie potencjalnych partnerów do własnej atrakcyjności. Publikowanie zdjęć jest szczególnie istotne dla osiągnięcia sukcesu randkowego u kobiet. Dla nich liczba otrzymanych wiadomości jest pozytywnie powiązana z liczbą zamieszczanych przez nie zdjęć. Sukces u mężczyzn wiąże się z publikacją dobrze przygotowanego opisu siebie, który dodatkowo go uwiarygadnia.

Wzory ujawniania informacji o sobie

Zaobserwowano, że mężczyźni ujawniają więcej niż kobiety, nawet jeśli ich profile mają raczej standardowy, jednorodny charakter, z ograniczonym zakresem informacji. Chętnie za to demonstrują zasoby, ujawniają informacje związane ze statusem, pokazują swoje auta. W nadziei, że uda się przenieść interakcję na bardziej osobisty poziom, są gotowi udostępnić zdjęcia, numery telefonu i informacje związane z seksem.

Tabela 3. Wzory ujawniania się

Liczby w nawiasach oznaczają liczbę artykułów naukowych, które stanowią źródło dla danego stwierdzenia.

Jednocześnie kobiety są bardziej kreatywne i różnorodne w swoich autoprezentacjach. Podają przy tym informacje o swoich dzieciach, zainteresowaniach, domu i seksie.

Wzory interakcji kobiet i mężczyzn randkujących online

Zauważenie interesującego profilu najczęściej wyraża się w wysłaniu wiadomości inicjującej. W przypadku inicjowania kontaktu reguły gry nadal pozostają odporne na zmianę. To kobiety otrzymują więcej wiadomości inicjujących od mężczyzn. Panie mogą też liczyć na wzajemność, ich wiadomość rzadziej pozostanie bez odpowiedzi. Co jednak ciekawe, to kobiety częściej kontynuują komunikację, wysyłając ogólnie większą liczbę wiadomości. Zakłada się, że kobiety wykazują zainteresowanie tworzeniem bardziej intymnych i bardziej intymnych i intensywnych rozmów. Jest to im też potrzebne, aby podjąć decyzję o pójściu na randkę.

Tabela 4. Wzory interakcji

Liczby w nawiasach oznaczają liczbę artykułów naukowych, które stanowią źródło dla danego stwierdzenia.

Aktualne wyniki badań

Interesujące jest przyjrzenie się aktualnym danym, które zebrałam wraz z dr Natalią Pilarską w 2021 roku. Wówczas przeprowadziłyśmy ankietę wśród Polskich użytkowników aplikacji i portali randkowych. Raport z badań dostępny jest nadal możliwy do pobrania.

Wykres 1. Ocena cechy partnera_ki pod względem możliwości wejścia w związek*

Respondenci zostali poproszeni o ocenę jak występowanie pewnych cech zwiększa albo zmniejsza szansę na wejście w długoterminowy związek z daną osobą. Uzyskane wyniki wskazują na dwie grupy czynników, które znacząco ograniczają możliwości nawiązania znajomości oraz takie, które są raczej obojętne. Tylko jedna cecha – wzrost kandydata_ki, okazała się zwiększać szanse na relację, szczególnie u kobiet, które stanowiły większość osób badanych.

Znacząco młodszy partner_ka, mieszkający daleko, posiadający dziecko, będący w trakcie albo po rozwodzie, to osoba mało atrakcyjna dla większości respondentów. Różnice w poglądach politycznych i światopoglądzie również zdecydowanie zmniejszały szanse na nawiązanie długotrwałej relacji. Co jednak ciekawe, różnice w takich obszarach jak: wyznawana religia, poziom wykształcenia, status społeczno-ekonomiczny nie mają dużego znaczenia dla wyboru partnera_ki.

Możemy zauważyć, że respondenci starali się też unikać partnerów_ek, z którymi relacja może być problematyczna, np. ze względu na znaczące różnice w sytuacji życiowej, różnicę wieku, posiadanie dziecka czy zakończenie związku małżeńskiego. Okazało się, że bardziej zniechęcające, aby nawiązać relację są różnice światopoglądowe, a niekoniecznie religia czy poziom wykształcenia albo status społeczno-ekonomiczny.

Wnioski?

Trudno na podstawie jednego badania wykazać, że coś zmieniło się we wzorach preferencji wyboru partnera w porównaniu z wynikami przeglądu badań z 2016. Pewne pożądane cechy okazują się pojawiać niezmiennie, inne powoli tracą na znaczeniu. Wydaje się jednak, że portale i aplikacje randkowe są odzwierciedleniem reguł i norm, które tradycyjnie kierują naszym zachowaniem w świecie offline.

Źródła:

Abramova, O., Baumann, A., Krasnova, H., & Buxmann, P. (2016). Gender Differences in Online Dating: What Do We Know So Far? A Systematic Literature Review. 2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), 3858-3867.

Czy wszyscy na Tinderze szukają znajomości na jedną noc?

Stosunkowo popularnym stało się przekonanie, że portale i aplikacje randkowe służą użytkownikom w nawiązywaniu krótkich, przelotnych znajomości na jedną noc i sprzyjają niewierności. O tym problemie pisałam już w tym tekście.

Czy tak jest?

I tak, i nie.

Relacje nawiązane przez aplikacje i portale randkowe

Istnieją badania, które to potwierdzają (D. A.Weiser i in., 2018; E. O. Botnen i in., 2018), ale też takie, z których wynika że relacje nawiązywane przez Internet nie odbiegają od tych, zawieranych w świecie offline. Ich charakter nie musi być powierzchowny i nastawiony wyłącznie na seks, znajomości te mogą być pełne zaangażowania (G. Potarca, 2020) i trwać w dłuższej perspektywie czasowej (E. K. Erevik i in. 2020).

Aby rozstrzygnąć czy użytkownicy portali i aplikacji randkowych nawiązują głębokie więzi emocjonalne czy dążą jedynie do przelotnych znajomości na jedną noc, warto sięgnąć do badań, w których uwzględniono znaczenie orientacji socjoseksualnej.

Orientacja socjoseksualna

Socjoseksualność to „wymiar osobowości, który opisuje komfort ludzi i preferencje dotyczące aktywności seksualnej przy braku miłości lub zaangażowania” (American Psychological Association, n.d.). Orientacja socjoseksualna odnosi się do „indywidualnych różnic w chęci angażowania się w przypadkowe relacje seksualne” (Simpson & Gangestad, 1991).

Możemy wyobrazić sobie socjoseksualność jako oś z dwiema biegunami. Po jednej stronie mamy biegun braku preferencji dla podejmowania niezaangażowanych relacji (restrykcyjna orientacja socjoseksualna). Na przeciwległym biegunie – chęć do podejmowania kontaktów seksualnych bez więzi uczuciowej i zaangażowania (orientacja nierestrykcyjna). Każdy z nas gdzieś na tym continuum może się odnaleźć.  

To, jaka jest nasza orientacja socjoseksualna rzutuje na to, czego szukamy na Tinderze. Im mniej jest ona restrykcyjna, tym chętniej szukamy na Tinderze niezobowiązującego seksu.  (L. Hallam i in, 2018; Botnen et al., 2018; J. R. Barrada i in. 2021).

Jednocześnie wykazano, że serwisy randkowe faktycznie przyciągają osoby ukierunkowane na poszukiwanie krótkich znajomości. Nie jest to zaskakujące, bo aplikacje są doskonałym narzędziem do poszukiwania tego typu znajomości.

Co jednak ważne, nie zauważono różnicy pomiędzy osobami randkującymi w Internecie i tymi, którzy nie randkują, w celu nawiązywania długotrwałych relacji. (J. R. Barrada i in., 2021).

Badanie orientacji socjoseksualnej

Interesujące jest przyjrzenie się danym, dotyczącym orientacji socjosekaualnej wśród Polskich użytkowników aplikacji i portali randkowych. Badania ankietowe zostały przeprowadzone w grudniu 2021 roku. Po usunięciu ankiet z brakami danych oraz wyłączeniu z analiz osób, które nie miały doświadczenia w randkowaniu online, pozostało 421 kompletnych odpowiedzi. Raport z badań dostępny jest do pobrania.

W ankiecie wykorzystano Inwentarz Orientacji Socjoseksualnej (SOI-R) z 5-punktową skalą ocen autorstwa Penke i Asendorpf (2008). Ankieta została zaadaptowana do polskiej wersji przez Jankowskiego (2016). Narzędzie składa się z 9 pytań, które dotyczą  trzech aspektów, tj. zachowania, postawy i pożądania. Skala Zachowanie składa się z trzech stwierdzeń związanych z pytaniami o liczbę partnerów seksualnych. Przykładowo jest to pytanie: „Z iloma różnymi partnerami uprawiałeś seks w ciągu ostatnich 12 miesięcy?”. Skala Postawa, dotyczy postawy i akceptacji własnych przypadkowych kontaktów seksualnych. Znajduję się tutaj trzy stwierdzenia, np. Mogę sobie wyobrazić, że czuję się komfortowo i cieszę się „przypadkowym” seksem z różnymi partnerami. Skala Pożądania jest powiązana z poziomem fantazji na temat aktywności seksualnej z osobami, z którymi respondent nie jest w związku. Przykładowe pytanie: „Jak często doświadczasz podniecenia seksualnego, gdy jesteś w kontakcie z kimś, z kim nie jesteś w zaangażowanym związku romantycznym?”

Wyniki badań

Najmniejsza suma punktów możliwa do uzyskania przez osobę badaną wynosiła 9 punktów, najwięcej – 45. Spójrzmy na histogram, czyli graficzny rozkład interesującej nas cechy. Możemy zauważyć, że znacząca większość osób charakteryzuje silna i umiarkowana restrykcyjna orientacja seksualna.

Źródło: badania własne (Kacprzak-Wachniew K., Pilarska N.)

Płeć okazała się mieć znaczenie dla osiąganych wyników. Mężczyźni uzyskiwali wyższą sumę punktów niż kobiety, co było istotne statystycznie (p = 0,009). Takie wyniki mają też potwierdzenie w literaturze. Co jednak ważne, ta różnica pomiędzy płciami była zauważalna w aspekcie postawy i pożądania, ale niekoniecznie faktycznego zachowania. W przypadku osób biorących udział w badaniu może być tak, że dla panów znajomości na jedną noc są bardziej akceptowalne i pożądane niż dla kobiet.

Jak te wyniki przekładają się liczbę nawiązywanych znajomości na jedną noc?

W przeprowadzanej ankiecie pytałyśmy uczestników o ich doświadczenia typu friends with benefits (FWB) oraz one night stands (ONS). Te pierwsze częściej były udziałem kobiet – 31% w porównaniu do panów – 28%. Najczęściej wskazywano na 1 taką znajomość. Z kolei doświadczenie jednonocnej przygody częściej zdarzało się u mężczyzn – 35% w porównaniu do pań – 23%. Najczęściej wskazywano na kilka takich relacji.

Nawiązywanie przelotnych znajomości przez aplikację randkową nie było powszechnym doświadczeniem. Podzielało je 93 osób (22%) w przypadku doświadczeń typu ONS i 124 osoby – FWB (30%).

Czy więc faktycznie tak jest portale i aplikacje randkowe służą użytkownikom w nawiązywaniu znajomości na jedną noc? Dla tych osób, których orientacja socjoseksualna jest mniej restrykcyjna, pewnie tak. Tych osób było jednak znacząco mniej niż tych, dla których rozpoczęcie aktywności seksualnej powinno wiązać się z pojawieniem się więzi emocjonalnej.

Płatna wersja Tindera – kto ją wykupuje i czy warto?

Tinder to mobilna aplikacja randkowa, która stała się niezwykle popularna w ostatnich latach. Jej popularność przekłada się również na jej dochodowość. Statystyki wskazują, że około 6,6 miliona osób stało się subskrybentami Tindera na całym świecie, co uczyniło tę aplikację jedną z najbardziej dochodowych. Gazeta.pl podała, że w 2019 roku aplikacja Tindera zarobiła więcej niż YouTube i Netflix.

Podstawowa, bezpłatna wersja Tindera w swojej funkcjonalności nie różni się tak bardzo od tej płatnej. W obu opcjach udostępniane są profile osób, które pobrały apkę, a my je oceniamy za pomocą przesunięcia palcem po ekranie. Jeśli dwie osoby „polubiły” się nawzajem, mogą do siebie napisać i rozpocząć rozmowę.

Za co płacimy na Tinderze?

Na Tinderze płacimy za dodatkowe funkcje. Mają one nam pomóc znaleźć atrakcyjne i zainteresowane nami osoby w sposób szybki, łatwy i przyjemny. Nasz profil staje się bardziej widoczny dla innych użytkowników, możemy zwrócić ich uwagę wysyłając super polubienia i ominąć te, o których wiemy, ze nie są nami zainteresowane. W zależności od pakietu (Plus, Gold, Platinum) użytkowcy otrzymują dostęp do określonej funkcji albo zwiększają swoje limity. Niektóre z tych ulepszeń (np. Boost lub więcej Super polubień dziennie) można również wykupić jednorazowo.

Kto najczęściej zostaje subskrybentem Tindera?

Według badań przeprowadzonych przez zespół Rochat L. (i in., 2023), płacący użytkownicy Tindera to częściej mężczyźni. Wykazano istotność statystyczną, czyli nie jest to przypadek, że ci panowie zgłaszali bardziej problematyczne korzystanie z Tindera, więcej kontaktów online i offline, a także większy zamiar poznania zaangażowanych, ale też seksualnych partnerów niż osoby niepłacące.

Ich większa motywacja, pod którą znajdowały się różne potrzeby – znalezienia partnera, ale też wzmocnienie poczucia własnej wartości, przekładała się więc na większą gotowość, aby zapłacić za dodatkowe funkcje.

I jak się okazuje, te osoby miały większą satysfakcję z korzystania z Tindera. Pytanie, czy aby na pewno dlatego, że znaleźli oczekiwanego partnera lub partnerkę? Niekoniecznie.

Może być tak, ze te dodatkowe lajki, większa liczba kontaktów są rodzajem gratyfikacji. Stymuluje ona do dalszej konsumpcję internetowych aplikacji randkowych przez użytkowników. Z czego wynika nadreprezentacja panów w grupie płacących za aplikację? Autorzy badań uzasadnili ten fakt wyższą wrażliwością mężczyzn na nagrody, ale też trudnością w opóźnianiu gratyfikacji.

Faktycznie sytuacja mężczyzn w aplikacjach i portalach randkowych bywa trudna – inicjują więcej kontaktów, a otrzymują niewiele odpowiedzi itp. Poprawa ich sytuacji i zwiększenie możliwości szybkiego spotkania partnera może wiązać się z właśnie z większą wrażliwością na nagrody u mężczyzn, ale też z mniejszą ilością uwagi, którą panowie otrzymują od kobiet w aplikacji.

Czy płacenie faktycznie pomaga w efektywnym i szybszym znalezieniu partnera?

Niekoniecznie.

Po utworzeniu profilu większość ludzi otrzymuje całkiem sporo polubień i dopasowań. Po kilku dniach użytkownicy doświadczają tak zwanego regresu do średniej, w wyniku którego liczba polubień spada, a liczba dopasowań maleje. Chcąc wrócić do poprzedniej, bardziej satysfakcjonującej sytuacji albo w wyniku braku dopasowań i odczuwanej frustracji ludzie często czują się zmuszeni do kupowania ulepszeń. Wtedy pojawia się reklama pakietów czyli płatna wersja Tindera i dostępnych pakietów. Zamiana jest jednak ulotna i trwa tak długo jak będziesz subskrybował_a płatną wersję aplikacji. Jednak nadal, bez dobrych zdjęć i fajnego opisu, nie uzyskasz oczekiwanych efektów.

Co robić?

Najpierw zainwestować swój albo czyjś czas w tworzenie profilu randkowego. Wzmocnić swoje umiejętności komunikacyjne, rozpoznać swoje oczekiwania i zacząć efektywnie (a nie kompulsywnie) korzystać z apki.

Jeśli jednak zdecydujesz się na wykupienie płatnej wersji, to używaj boosta w czasie, w którym z Tindera korzystają osoby, na których uwadze Ci zależy. Niech nie będą to jednak godziny szczytowe (większa konkurencja), ale też dziwne momenty. Twoja aktywność w nietypowych porach sprawi, że wydasz się zdesperowany_a, samotny_a albo że zaniedbujesz pracę.

Wątpliwe jest też korzystanie z opcji Super Lajków. Osoba, która je otrzymuje może poczuć się dziwnie. W realu zazwyczaj nie oznajmiamy osobie nieznajomej, że bardzo ją lubimy. I chociaż Twój profil wyraźnie wyróżni się na tle innych, to niekoniecznie w pozytywny sposób.

Oczywiście to, jak ludzie wyglądają rzutuje na ocenę ich zachowań. W psychologii znany jest efekt aureoli i efekt halo, kiedy to przypisujemy cechy osobowości na podstawie pierwszego wrażenia.

Płacić czy nie płacisz, żeby szansy swej nie stracić?

Jeśli cenisz sobie czas i wolisz polubić osoby, o których wiesz, ze one również Cię polubiły albo chcesz, aby Twój profil stał się bardziej widoczny, to jasne, płatna wersja jest jakimś rozwiązaniem. Ale! Najpierw zadbaj o swój profil. Płatna wersja Tindera, to nie droga na skróty. Ona nie doda Ci +50 punktów do atrakcyjności. No chyba że interesują Cię przypadkowe lajki, chatboty i ludzie, którzy masowo swipują w prawo, a jeszcze nie zostali zbanowani.

Jeśli nie masz czasu ani pomysłu na przygotowanie profilu, to z przyjemnością zrobię to za Ciebie 😉 sprawdź, w jaki sposób buduję spersonalizowane opisy i ustalam wybór zdjęć.

Tinder i feminizm?

Czy Tinder albo ogólnie, portale i aplikacje randkowe, sprzyjają równościowym praktykom w sferze uczuć czy seksu? Z założenia tak, w końcu funkcjonalności aplikacji randkowych są takie same dla kobiet i mężczyzn. Dzięki zachowaniu względnej anonimowości, można też pozwolić sobie na „więcej”, bez obawy, że łamiemy jakieś normy typowe dla danej płci. Łatwiej też uniknąć ewentualnych konsekwencji postępowania „na przekór”. Inna sprawa, że funkcjonuje nawet aplikacja – Bumble, która jest promowana jako feministyczna i daje większe uprawnienia kobietom, aby te, mogły decydować, które znajomości chcą zainicjować i kontynuować.

Czy faktycznie tak jest, że kobieta i mężczyzna w aplikacji randkowej może poczuć się wolny_a? Czy bez uprzedzeń panowie i panie mogą poszukiwać realizacji dla swoich potrzeb? A może jest wprost przeciwnie i platformy randkowe jeszcze mocniej wtłaczają nas w realizację norm, dotyczących randkowania?

Seksualna wolność

Tinder, ale także inne aplikacje randkowe oferują dostęp do potencjalnych partnerów, nie tylko romantycznych, ale również seksualnych. Otwartość seksualna nie jest zarezerwowana wyłącznie dla mężczyzn i część kobiet umawia się na seks, korzystając właśnie z Tindera. Jak się okazuje, nie wszyscy mężczyźni są gotowi na taką równość w zaspokajaniu potrzeb.

Seksualna otwartość jest o tyle akceptowana, o ile skierowana jest do zainteresowanego mężczyzny. Odmowa spotkania albo zakończenie znajomości często ujawnia pozorną równość między kobietami i mężczyznami. Doświadczenie odrzucenia okazuje się bardzo bolesne dla panów, którzy dają o tym znać, zachowując się w sposób wrogi, a często także agresywny. Pokazuje to np. eksperyment (L. Andrighetto, P. Riva, A. Gabbiadini, 2019), w którym uczestnicy dowiadywali się o tym, że ktoś nie odwzajemnił ich zainteresowania. Reakcje kobiet i mężczyzn na to doświadczenie znacząco się od siebie różniły.  

W innym badaniu (L.Thompson, 2018), w którym analizowano 500 wiadomości wysłanych na Instagramie, zauważono, że w obliczu odrzucenia mężczyźni nieprzyjemnie komentują wygląd kobiety, umniejszając jej wartość. Takie wiadomości wpisują się w dyskurs „bycia nie dość hot”. Przykłady obraźliwych wiadomości publikuje konto @byefelipe oraz @tindernightmares.

Photo by Ketut Subiyanto

Wybór, który denerwuje

Narracja wielu męskich profili randkowych, zdaniem dr Katarzyny Szumlewicz, ma korzenie w zamierzchłym zwyczaju kulturowym, który pomiata kobietami. Warto dodać, że oczekuje się od kobiet także uległości.

Wysyłane przez panów wiadomości, zawierające propozycje seksualne, prośby o fotkę, która odsłoni „coś” więcej, groźby przemocy seksualnej itp., obrazują przyjmowane przez panów założenie, że to oni zajmują dominującą pozycję na aplikacjach i portalach randkowych. Taki rodzaj wiadomości jest przykładem „brakującego dyskursu zgody”, o którym pisze Thomson.

Panowie często żywią przekonanie, że to oni wybierają kobiety. W efekcie bywają mocno zaskoczeni, kiedy okazuje się, że na aplikacjach i portalach randkowych panuje selekcja także w stosunku do nich, a kobiety wybierają mężczyzn w oparciu o własne kryteria. Patrząc na (niski) odsetek uzyskiwanych odpowiedzi na wiadomości inicjujące, doświadczenie odrzucenia przez mężczyzn może być mocno frustrujące.

Bycie miłą czyli odmowa u kobiet

Portale i aplikacje randkowe emancypują kobiety w tym sensie, że mogą sobie one pozwolić na to, aby faktycznie selekcjonować osoby, którym pozwolą się do siebie zbliżyć. W razie problemu, łatwiej też zakończyć problematyczne znajomości. Odmawianie mężczyznom w realu to często konieczność wykonania pracy emocjonalnej przez kobiety. Panie starają się być miłe i próbują ochronić mężczyznę przed doświadczeniem odrzucenia, wskazując na różne inne powody swojej odmowy niż on sam. Dzieje się tak często też z obawy o własne bezpieczeństwo. W sieci jasne wyrażenie odmowy jest dużo prostsze, chociaż nie zawsze kulturalne. Plus jest taki, że kobieta nie musi brać na siebie odpowiedzialności za samopoczucie drugiej strony.

Photo by Anete Lusina

Trudne doświadczenia

Inna sprawa, że w realu nikt za to nie podbiega i nie pokazuje swoich genitaliów. Tymczasem otrzymanie niechcianego zdjęcia o charakterze seksualnym i bycie naciskaną na seks to dwa, najczęstsze doświadczenia wśród kobiet (A. Brown, 2020).

Użytkowniczki aplikacji i portali randkowych nierzadko czują się sfrustrowane (43%) i nieszanowane (35%) po tym, jak doświadczyły obraźliwych zachowań ze strony mężczyzn (70%). Co robili panowie? Bezpośrednio nawiązywali do sfery seksualnej albo formułowali nieodpowiednie uwagi w kierunku kobiet (M. R. Lopes, C. Vogel, 2017b). 

W efekcie ponad połowa użytkowniczek podejmuje decyzję o zakończeniu korzystania z aplikacji lub portalu randkowego (M. R. Lopes, C. Vogel, 2017a; M. R. Lopes, C. Vogel, 2019).

Pozorna równość, która okazuje się utrwalać stary porządek

W serwisach randkowych każda z osób, o ile uzyska czyjeś zainteresowanie, ma możliwość napisania wiadomości, a w toku rozwoju znajomości także zaproponowania randki. Przykładowo na Bumble kobiety są wprost zachęcane do tego, aby wykonać pierwszy ruch. Okazuje się jednak, że użytkownicy odtwarzają stereotypowe zachowania właściwe dla ich płci (D. Berkowitz i in. 2021).

Zachowania typowe dla danej płci można zaobserwować na kilku płaszczyznach. Inicjowanie znajomości nadal leży po stronie panów (G. Tyson, V. C. Perta, H. Haddadi, Michael C. Seto, 2016). Panie otrzymują więcej wiadomości i są bardziej selektywne. Co jednak ciekawe, kiedy to kobiety inicjują kontakt, nie wychodzi im to na dobre. Badanie pokazuje, że wskaźnik odpowiedzi kobiet spada o 15 procent, gdy to one piszą jako pierwsze. Nierówność w grze o to, kto napisze pierwszy, wynika z „wyuczonych norm”.

Profile użytkowników są często tak konstruowane, aby wpisać się w kanon tego, co jest atrakcyjne dla kobiet i mężczyzn. Wspomniane badanie wskazuje, że kobiety częściej niż mężczyźni są oceniane na podstawie swojego wyglądu. Nie dziwi więc, że panie podkreślają swoją atrakcyjność fizyczną i młodość, a mężczyźni status społeczno-ekonomiczny. Inne są też doświadczenia w randkowaniu – udział mężczyzn w poszukiwaniu luźnych relacji jest nadal większy niż kobiet.

Zachowania badanych użytkowników w sieci są głęboko osadzone w zasadach i regułach, które występują w heteroseksualnej tradycji randkowania i tworzenia związku. Korzystanie z serwisów randkowych wzmacnia zachowania seksistowskie, rasistowskie i klasowe (D. Berkowitz i in. 2021).

Nawet stworzenie aplikacji randkowej, skierowanej do kobiet i mającej wzmocnić ich pozycję nie prowadzi do faktycznej zmiany i równości w relacjach romantycznych czy seksualnych. Co prawda, kobiety poczuły się bezpieczniejsze, bo miały większą kontrolę nad tym, kto i co do nich pisał. Jednak pod pewnymi względami apki wzmacniały rolę “dobrych dziewczyn”, szukających długotrwałych związków (S. Sobieraj, L. Humphreys, 2021).

Pęknięcia patriarchalnej struktury

Zachowania, dotyczące tego, co powinno się robić jako kobieta i mężczyzna chcąc nawiązać romantyczną lub seksualną znajomość są nadal silnie ukształtowane przez normy społeczne. Samo wprowadzenie aplikacji randkowej nie spowoduje, że łatwo ulegną one zmianie. Możemy jednak zauważyć powolne przemiany w kierunku demokratyzacji relacji. Jednak układ sił społecznych dąży do utrzymania męskiego status quo. Pewnie dlatego część panów jest niezadowolona z ich pozycji w randkowym świecie randek online.

4 typy użytkowników na Tinderze

Tomek ma Tindera, bo jest to dla niego prosty i szybki sposób, żeby spotkać potencjalne partnerki. Czasami w realu ma problemy z spotykaniem się i utrzymywaniem relacji, bo kobiety za szybko oczekują zaangażowania.

Kasia nie szuka miłości na Tinderze, ale korzysta z aplikacji, żeby poprawić sobie nastrój. Nie ma już nadziei na znalezienie kogoś, kto zaspokoi jej potrzeby.

Kamil namiętnie używa Tindera, często chodzi na randki, nie wyklucza żadnego typu relacji.

Aneta korzysta z Tindera, ale nie jest jakoś mocno zmotywowana do tego, żeby kogoś szukać. Jest otwarta na znajomości, ale „co będzie, to będzie”.  

Aplikacje i portale randkowe to miejsce, w którym spotykają się różni ludzie. NAPRAWDĘ różni. To nie jest tak, jak zwykło się mówić, że Tinder przyciąga tylko typy spod ciemnej gwiazdy, miłośników jednonocnych przygód, kobiety nastawione na bogato ustawionych mężczyzn albo księżniczki szukające poklasku. O tym, dlaczego spotykamy dziwnych ludzi na Tinderze już pisałam w innym tekście – warto zajrzeć.

Co wiemy o użytkownikach aplikacji i portali randkowych?

O użytkownikach aplikacji i portali randkowych wiemy całkiem dużo. Znamy motywy korzystania z serwisów randkowych. Wiemy, jakie cechy osobowościowe dotychczas badano. Wielokrotnie analizowano aspekt używania aplikacji w kontekście zachowań seksualnych itp. Co jednak ważne, na podstawie tych doniesień nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kim jest typowy użytkownik Tindera. Co więcej, trudno stwierdzić, na ile można mówić o różnicach pomiędzy randkującymi offline i online. Bo czy naprawdę ludzie z Tindera różnią się od tych, którzy z niego nie korzystają? No właśnie nie ma tu jasności.

Najczęściej trudno jest wskazać jednoznacznie konkretne cechy, które definiują którąś z tych grup. Przykładowo, w ramach części przeprowadzonych badań nie odnotowano znaczących różnic pomiędzy grupą użytkowników portali i aplikacji randkowych, a osobami, które nie podejmują takich działań (W. Aretzi in. 2010, s. 13, M. Kim, K.N Kwon, M. Lee, 2009). Istnieją też takie, w których te różnice zauważono (E. K. Erevik i in., 2020).

Najbliżej mi do stanowiska, że użytkownicy aplikacji i portali randkowych nie stanowią jednorodnej grupy osób. To bardziej zbiór kilku typów, które w różnym stopniu odnajdziemy też w realu.

4 typy użytkowników na Tinderze

Takiego wyszczególnienia typów użytkowników Tindera dokonał L. Rochat z zespołem (2019), przeprowadzając badanie na ponad 1150 osobach i wykorzystując do tego kilka narzędzi badawczych. Zaproponowane 4 typy użytkowników na Tinderze, różnią się występowaniem i nasileniem różnych cech psychologicznych (samoocena, pożądanie seksualne, impulsywność), stylami przywiązania, motywami korzystania z aplikacji, wzorcami użytkowania.

Typ 1 „Uregulowany”

Co ważne, wśród osób badanych, ta grupa stanowiła najbardziej liczną.

Czym się charakteryzuje? Niską impulsywnością, wysoką samooceną, bezpiecznym przywiązaniem, niskim nastrojem depresyjnym i niskim problemowym używaniem aplikacji randkowych. Te osoby mają słabą motywację do korzystania z Tindera. W jakiś stopniu są jednak zainteresowane nawiązaniem bardziej lub mniej poważnej relacji. Aplikacja nie służy im do poprawy samopoczucia albo jako rozrywka.

Przykład:

Aneta korzysta z Tindera, ale nie jest jakoś mocno zmotywowana do tego, żeby kogoś szukać. Jest otwarta na znajomości, ale „co będzie, to będzie”. Ma wysoką samoocenę, nie szuka aprobaty, nie ma też trudności z nawiązaniem bliskości.  

Typ 2 „Uregulowany, ale z nikim pożądaniem”

Osób z tej grupy użytkowników było w całym zestawieniu najmniej.

Charakteryzują się niską do średniej impulsywnością, niską samooceną, lękowym przywiązaniem, niskimi motywami, bardziej depresyjnym nastrojem i niskim problemowym używaniem. Tacy użytkownicy nie są szczególnie zainteresowani poszukiwaniem miłości czy seksu albo stracili już nadzieję na znalezienie osoby, która zaspokoi ich potrzeby. W efekcie nie są aktywni w aplikacji, mają niewiele kontaktów online i offline oraz dopasowań.

Być może, Tinder nie jest przez te osoby używany jako aplikacja randkowa jako taka, a bardziej sposób na poprawienie swojego nastroju. Co ciekawe, można w tej grupie spotkać wiele kobiet.

Przykład:

Kasia nie szuka miłości na Tinderze, ale korzysta czasami z aplikacji, żeby poprawić sobie nastrój. Boi się odrzucenia, ma niską samoocenę i wątpi czy spotka kogoś, kto staje się jej bliski.

Typ 3 „Nieuregulowany, mocno zmotywowany”

W porównaniu z poprzednim typem użytkowników, typ 3 jest silnie zainteresowany poszukiwaniem zarówno zaangażowanych, jak i przypadkowych partnerów seksualnych. Częściej ma kontakty online lub offline.

Osoby przyporządkowane do tej grupy korzystają z Tindera z wielu powodów, także żeby połechtać ego czy poradzić sobie z emocjami. Badacze przypuszczają, że aktywność w aplikacji może służyć regulacji stresu po interakcjach z aplikacją, a dostępność wielu potencjalnych partnerów może zrekompensować ich strach przed odrzuceniem i porzuceniem (lękowy styl przywiązania). Typ 3 może szybko szukać aprobaty i zapewnienia u innych potencjalnych partnerów.

Przykład:

Kamil namiętnie używa Tindera, często chodzi na randki, nie wyklucza żadnego typu relacji. Spędza dużo czasu w aplikacji, nawiązuje sporo nowych znajomości w realu, chociaż samo korzystanie z Tindera momentami wydaje się trudne. Uzyskiwanie niewielu odpowiedzi na wysłane wiadomości, bycie ignorowanym albo wprost odrzuconym to mało przyjemne doświadczenia.

Typ 4 „Nieuregulowany, unikający”

Osoby w tej grupie charakteryzowała niska samoocenę i wysoki poziom przywiązania unikającego.

Użytkownicy mogą być bardziej skłonni do korzystania z serwisów społecznościowych, ponieważ mogą postrzegać środowisko internetowe jako bezpieczniejsze do wyrażania siebie lub spotykania potencjalnych partnerów. Tinder pozwala im zachować niezależność i łagodzi dyskomfort związany z bliskością, pozwalając przy tym zaspokoić szereg potrzeb.

Ich motywacja do korzystania z Tindera jest średnia, typ 4 jest równie skłonny do po poszukiwania zaangażowanych partnerów jak osoby z grupy 3, ale rzadziej niż użytkownicy z grupy 1 i 2 szukają partnerów seksualnych. Inna sprawa, że ci użytkownicy mogą również korzystać z Tindera żeby łagodzić nudę. Proporcja mężczyzn z tej grupie jest znacząco większa niż w innych.

Przykład:

Tomek ma Tindera, bo dla niego to najlepsze rozwiązanie, żeby poznać potencjalną partnerkę. Zazwyczaj unika zobowiązań, a randkowanie online pozwala mu na zachowanie niezależności – w razie zbyt szybko rosnącej bliskości szybko zniknąć.

Taka charakterystyka różnych typów użytkowników Tindera pozwala nam zrozumieć i jeszcze mocniej zaznaczyć, że Tinder służy ludziom w różnych celach: pomaga inicjować bardziej albo mniej swobodne relacje, wzmacnia samoocenę, pomaga rozwinąć umiejętności społeczne. Warto o tym pamiętać, bo często zakładamy, że inne osoby mają takie same zamiary co my. W efekcie nieuchronnie prowadzi do rozczarowania.

Daj znać, jakie jest Twoje doświadczenie w randkowaniu. Jakie są Twoje typy użytkowników na Tinderze? Może odnajdujesz siebie, w którymś z tych typów?

8 rzeczy, o których warto wiedzieć, zanim zaczniesz korzystać z aplikacji lub portalu randkowego

Zanim poświęcisz swój czas i zaangażujesz się w poszukiwania partnera_ki, korzystając z aplikacji lub portalu randkowego, spróbuj zrozumieć, jak one funkcjonują. Chociaż serwisy randkowe deklarują pomoc w znalezieniu miłości, to paradoksalnie ich mechanizmy działania sprzyjają popełnianiu błędów. W efekcie, wcale nie jest tak łatwo znaleźć miłość w Internecie. Dobrze jest wiedzieć, czego można się spodziewać i jak przygotować się na pewne okoliczności, żeby uchronić się przed rozczarowaniem i złym samopoczuciem.

Portale i aplikacje randkowe przyciągają różnych ludzi, także tych, którzy nie zawsze postępują fair, dobrze jest o tym pamiętać. Dużo łatwiej i z mniejszą szkodą dla własnej samooceny można sobie poradzić z trudnymi zachowaniami użytkownikach, o której jest już cała seria tekstów (dotyczą one: ghostingu, zwodzenia, kłamstwa i oszustwa).

Z kolei świadomość sposobów, w jaki sam_a możesz potencjalnie sabotować własne wysiłki, być może pozwoli Ci uniknąć dalszych rozczarowań.

Innymi słowy, w czasie Twoich poszukiwań, wiele się może wydarzyć. W tym tekście dowiesz się, jak (prawie) bezboleśnie i z sukcesem przebrnąć przez randki online. Jeśli już korzystasz z aplikacji lub portalu randkowego, sprawdź czy któryś z wymienionych punktów nie okaże się dla Ciebie wspierający/pomocny.

Pełni nadziei na miłość płacimy wysoką cenę

Najogólniej mogłabym powiedzieć, że randkowanie przy użyciu aplikacji i portali randkowych jest trudne i obciążające emocjonalnie.

Bycie stale ocenianym, rywalizacja z innymi użytkownikami, presja pierwszej randki, doświadczenie odrzucenia, bycie ignorowanym lub oszukiwanym, ciągłe rozpoczynanie kolejnych znajomości, to coś, czego trudno jest uniknąć.

Mimo wszystko ludzie decydują się na założenie profilu randkowego. Liczą, że ich wysiłki i trudy zostaną ostatecznie wynagrodzone – znajdą miłość, której poszukują. Bywa z tym różnie.

Warto przygotować się do korzystania z aplikacji lub portalu randkowego na poziomie emocjonalnym, jak i metodycznym.

Może jest to mało romantyczne, ale uwierz mi, historie, w których pierwszy poznany nieznajomy okazuje się bratnią duszą i miłością twojego życia, zdarzają się rzadko.

Randki online wymagają pracy, cierpliwości i dużych pokładów odporności psychicznej.

Trudna rzeczywistość randek online – jak ją okiełznać?

O czym warto wiedzieć, zanim założysz swój profil randkowy? Poniżej subiektywna lista wskazówek i informacji, które pozwolą Ci uniknąć wielu rozczarowań:

1. Zadbaj o swój profil randkowy od początku (72h od momentu założenia konta randkowego są kluczowe)

Część użytkowników zakłada swoje profile randkowe niejako na próbę, aby sprawdzić, jakie osoby są dostępne, jak funkcjonuje aplikacja, itp. Niedbale wypełniony profil randkowy i dołączone przypadkowe zdjęcie to błąd, który niesie za sobą długofalowe konsekwencje.

Opiszę ten problem na przykładzie Tindera.

Działanie aplikacji bazuje na algorytmie proponującym użytkownikom dostępnych kandydatów. Ten system opierał się o wskaźnik, tzw. ELO score, teraz – algorytm Gale’a i Shapleya. Użytkownicy są oceniani pod względem tego, jak bardzo są pożądani przez innych i na tej podstawie proponuje się im osoby o podobnym wskaźniku atrakcyjności. Kiedy rozpoczynamy korzystać z apki, algorytm nie wie jeszcze, jak nas zakwalifikować, więc przeglądamy profile różnych, często bardzo atrakcyjnych użytkowników. Po 72 godzinach na podstawie odpowiedzi naszych i innych osób, algorytm przypisuje nam określony wskaźnik, który trudno później zmienić.

Jeśli wybierzesz słabe zdjęcie, zostawisz pusty opis to jak myślisz, ile osób będzie Tobą zainteresowanych? Pewnie niewiele. Co ważne, Twoje możliwości dotarcia do atrakcyjnych osób będą mocno ograniczone. Lepiej nie sabotażować swoich prób poznania kogoś w sieci już na samym początku i podejść do uzupełnienia profilu na poważnie.

2. Bądź selekwtywny_a, ale nie wybredny_a, nie miej nierealistycznych oczekiwań

Wiesz, że za każdym razem, gdy ustalisz jakieś kryterium wyboru swojego wymarzonego kandydata_kę, to eliminujesz 5-60% z puli randkowej? Jeśli połączysz 4-5 punktów z Twojej listy (np. nie pali, ma 1.80, ma skończone studia wyższe, jest zodiakalnym lwem, lubiącym chodzenie po górach) pozbędziesz się 35-85% całej puli randkowej.

(Nie)stety aplikacje randkowe to nie aplikacje do realizacji konkretnych zamówień. Oczekiwanie, że po wybraniu kryteriów wyszukiwania uzyskamy idealny produkt końcowy w postaci partnera_ki jest nierealne.

Tymczasem korzystanie z aplikacji lub portalu randkowego sprawia, że stajemy się wybredni i zbyt pewni siebie. Duża dostępność kandydatów_ów, otrzymywane sygnały bycia pożądanymi sprawiają, że znacząco poszerzamy zakres naszych oczekiwań względem potencjalnego partnera_ki.

W praktyce wygląda to tak, że ludziom trudno zdecydować się na relację opartą na wyłączności i stale poszukują kogoś lepszego.

3. Na portalu lub aplikacji randkowej spotkasz RÓŻNYCH ludzi, także tych spoza Twojego kręgu społecznego

Wyobraź sobie, że portal randkowy to ruchliwa ulica dużego miasta, którą przemierzają w większości single. Na swojej drodze możesz spotkać każdego, bo spacerująca społeczność odzwierciedla przekrój całego społeczeństwa. Z wieloma z tych osób pewnie niewiele miałbyś_abyś wspólnego poza faktem przebywania na jednej ulicy. Nie masz możliwości uniknięcia przypadkowego spotkania z częścią przechodniów, chociaż nawiązane interakcje nie zawsze są ciekawe.

Tak samo jest na portalach randkowych – możesz natrafić na bardzo różne osoby, których zachowanie nie będzie Ci odpowiadać na tyle, aby kontynuować znajomość.

W tekście o tym, dlaczego spotykamy dziwnych ludzi na Tinderze, wyjaśniam, że na co dzień przebywamy z osobami z tych samych albo bliskich kręgów społecznych. Mamy więc względnie podobny gust, styl życia, wykształcenie, wartości itp. Tymczasem w sieci możemy spotkać osoby, które w innych warunkach szybko byśmy odrzucili.

Efektywne randkowanie polega na tym, aby sprawnie selekcjonować profile użytkowników, a później ich samych, aby znaleźć osoby sobie podobne na poziomie wartości czy stylu życia.

4. Nie zakładaj, że inne osoby mają takie same jak Ty intencje, wartości, zasady, dojrzałość emocjonalną itp.

Ludzie zakładają konto randkowe z różnych powodów, są na różnych etapach życia i mają różne potrzeby. Problem pojawia się, gdy przypisujmy innym osobom własne zamiary, a jak się okazuje, mamy do tego tendencje.

Czym to grozi?  Nasze randkowanie może okazać się serią rozczarowań dla nas samych albo osób, z którymi nawiążemy znajomość. Dlatego najlepiej weryfikować swoje założenia, co do intencji drugiej osoby, ale też nie ukrywać własnych motywów korzystania z aplikacji randkowej.

5. Nie wszystko zależy od Ciebie – nie masz wpływu na wiele rzeczy, korzystając z aplikacji lub portalu randkowego

Przyjmij, że nie wszystko zależy od Ciebie. Po drugiej stronie ekranu masz użytkownika, którego zachowań i decyzji nie jesteś w stanie przewidzieć. Co więcej, samo funkcjonowanie aplikacji randkowej w dużej mierze opiera się na zasadach, które nie są jawne, więc nie wiesz, kto i kiedy zostanie Ci zaprezentowany itp. Możesz starać się minimalizować ryzyko i liczbę nieudanych randek, ale nie jest możliwe, aby zupełnie ich uniknąć. Tak samo zresztą jak poczucia rozczarowania.

Po pierwsze, ludzie mogą pisać różne rzeczy w swoich profilach, a później okazuje się, że ich deklaracje niewiele mają wspólnego z tym, jak się zachowują.

Po drugie, w czasie Twojego korzystania z portalu randkowego pojawią się takie sytuacje i znajomości, które trudno byłoby przewidzieć. Nie przypisuj sobie odpowiedzialności za to, że jakaś znajomość się nie rozwinęła albo zostałeś_aś oszukany_a.

I chociaż hasła reklamujące serwisy randkowe przekonują, że znalezienie miłości jest proste i łatwe, to nie daj się im uwieźć.

Czasami potrzeba czasu i wielu doświadczeń, innym razem trochę sprytu i nastawienia na cel albo odrobiny szczęścia, aby kolejna poznana osoba będzie tą odpowiednią.

6. Zachowaj możliwy dla siebie dystans w przypadku braku odpowiedzi czy ghostingu albo innych trudnych zachowań użytkowników

Frustracja i poczucie rozczarowania pojawiają się w reakcji na różne sytuacje, które mają miejsce na portalu albo aplikacji randkowej.

Brak odpowiedzi na wiadomość inicjującą, odrzucenie, niespodziewane otrzymanie dickpic (tj. zdjęcie męskich genitaliów) albo nagabywanie seksualne, ghosting to tylko kilka przykładów, czego możesz się spodziewać w randkującej części Internetu.

Jeśli to możliwe, spróbuj nie traktować tych doświadczeń osobiście. Na wiele z nich nie mamy wpływu. Przywołane problematyczne aspekty randkowania w sieci to konsekwencja opisanych powyżej punktów – ludzie są różni i mają odmienne zamiary. Co więcej, względna anonimowość sprawia, że niektóre osoby zachowują się w sieci gorzej, niż gdyby doszło do spotkania w tzw. realu.

Twoim zadaniem jest zachować ostrożność, nie angażować się nadmiernie w nawiązywaną relację, zadawać pytania i dążyć do spotkania twarzą w twarz.

Ale!

Warto zachować przy tym optymizm i entuzjazm. Z czasem staje się to coraz trudniejsze, co doskonale widać po profilach użytkowników. Świadczą o tym, popularne w opisach siebie hasła: „Jeśli jesteś X, to przesuń w lewo” albo „Nie pisz do mnie jeśli X”).

7. Dbaj o swoje zdrowie psychiczne i bezpieczeństwo

Wypalenie, zmęczenie, frustracja to stany, które towarzyszą wielu użytkownikom. Z tego powodu ogranicz swoją aktywność na portalu lub aplikacji randkowej i nie koncentruj się wyłącznie na poznawaniu ludzi w sieci.

Jeśli coś będzie budziło Twoje wątpliwości, spróbuj sprawdzić własne podejrzenia albo zrezygnuj z dalszego kontaktu z drugą osobą.

W związku z doświadczaniem wielu trudnych sytuacji, nie bój się być asertywny_a. Jeśli jest taka potrzeba, raportuj o nieodpowiednim zachowaniu użytkownika twórcom aplikacji.  

Pamiętaj, że o Twojej wartości nie świadczy liczba otrzymanych polubień i wiadomości. Nie musisz zabiegać o sympatię wszystkich osób, wręcz przeciwnie – wyróżnij się i zaprezentuj się tak, aby przyciągać określony typ kandydatów_ek.

8. Nie oszukuj, kłamstwo ma krótkie nogi

W ferworze przygotowań swojego profilu randkowego, postaraj się przedstawić w sposób autentyczny. Ważne, żeby Twój opis i dołączone zdjęcia odzwierciedlały Ciebie, pokazywały to, kim jesteś i jak wyglądasz.

Niektórzy używają nieaktualnych fotek, kłamią na temat swojego wzrostu, wieku lub wagi, żeby umówić się na randkę. Jednak każde celowe lub przypadkowe oszustwo tylko opóźni moment rozczarowania lub odrzucenia.

Nie warto naginać rzeczywistości i przedstawiać siebie w wersji idealnej, którą być może planujesz się stać. Jeśli jesteś studentem prawa, napisz, że jesteś studentem zamiast wpisywać, że jesteś prawnikiem. Nie zakładaj, że zrzucisz kilka kilogramów przed randką. Nie deklaruj, że lubisz sport, jeśli jedyny wysiłek, jaki podejmujesz to spacer itp.

Być może zastanawiasz się czy warto rozpocząć przygodę z randkami online.

To zależy.

Randki wymagają czasu, cierpliwości, samoświadomości i bycia psychicznie, społecznie, emocjonalnie gotowym i dostępnym. Bez wysiłku włożonego w przygotowanie swojego profilu, braku umiejętności komunikacyjnych, zainteresowania kogoś sobą, trudniej Ci będzie odnieść sukces.

Portale i aplikacje randkowe umożliwiają Ci poznawanie nowych osób. Jednak to Ty dokonujesz ich selekcji, nawiązujesz rozmowę, przyglądasz się użytkownikom, aby stosunkowo szybko umówić się na randkę. Kiepskie randki to coś, czego nie unikniesz, ale dzięki temu uczysz się, jak szybciej wyłapywać tzw. czerwone flagi.

co najważniejsze – jeśli wiesz czego chcesz i masz w sobie odrobinę entuzjazmu, to why not! Świat jest pełny pozytywnych historii miłości z Internetu, zakończonych happy endem. Sama, podobnie jak wiele moich Obserwatorek na Instagramie, jestem tego przykładem!

INFJ, INTP, ENTP na Tinderze czyli typy osobowości a dobór partnera

Oglądaliście kiedyś program „Ślub od pierwszego wejrzenia”? W skrócie polega on na tym, że trójka ekspertów dopiera pary, które nie widząc się i nie znając, podejmują decyzję o wejściu w związek małżeński. Dobór partnerów zachodzi m.in. w oparciu o testy psychologiczne i inne narzędzia pochodzące z socjologii czy antropologii. Mogłoby się wydawać, że jesteśmy świetnie przygotowani do przewidywania, kto dla kogo będzie odpowiednim partnerem. Jednak jak pokazują perypetie par biorących udział w programie wcale nie jest to takie oczywiste.

Dlaczego więc myślimy, że umieszczając skrót od typy osobowości na swoim profilu randkowym, pomożemy sobie i innym dokonać słusznego wyboru?

Nieprzewidywalność miłosnych wyborów

Teorie  rozwoju  związku  i  małżeństwa  generalnie  podkreślają  trzy  grupy  zmiennych jako  czynników  różnicujących  doświadczanie  sukcesu  lub  niepowodzenia  w  związku: indywidualna charakterystyka partnerów, jakość interakcji pomiędzy nimi oraz okoliczności. Nawet jeśli eksperci słusznie dobierają partnerów pod względem ich cech charakteru, to pozostałe dwa wymiary nie są do przewidzenia. Nie można ocenić, jak ludzie będą się komunikować, rozwiązywać konflikty, okazywać sobie uczucia itp., zanim się nie spotkają.

To, na ile jesteśmy dopasowani i jak przejawiają się nasze cechy osobowości, wychodzi dopiero w tzw. „praniu”. Więcej piszę o tym w tekście o przeglądaniu i selekcji profili na portalu randkowym.

Co ciekawe, nawet sztuczna inteligencja, która analizuje ogromne ilości danych i uczy się prognozować wyniki, nie jest w stanie trafnie określić, jak sparują się ludzie. 

W badaniu opublikowanym w 2017 roku, poproszono singli, biorących udział w speed-dating, aby dokonali pomiaru własnych cechy i preferencji. Następnie każdy uczestnik miał szansę porozmawiać z każdą osobą przeciwnej płci podczas 4-minutowej randki w ramach zorganizowanego wydarzenia. Jak się okazuje, przewidywania algorytmu tylko w niewielkim stopniu odpowiadały rzeczywistym wyborom respondentów. I tutaj pojawił się problem, bo algorytm dobierał uczestników według różnych kombinacji cech i preferencji zadeklarowanych przed ich udziałem w speed-dating, więc te dopasowania powinny być trafne. Tymczasem, deklaracje to jedno, a faktyczne wybory to drugie.

Jak w tej perspektywie, użyteczne wydają się testy osobowości, których wyniki użytkownicy dołączają do swoich profili randkowych?

Test osobowości Myers i Briggs (MBTi)

Od jakiegoś czasu coraz częściej na profilach randkowych, w części dotyczącej opisu siebie, pojawiają 4-literowe skróty, np. INTJ lub ESTP. Te litery odnoszą się do typu osobowości użytkownika opartego na teście Myers-Briggs.

Isabel Myers i jej matka Katherine Briggs były zafascynowane teorią typów psychologicznych Carla Junga. Kobiety uznały, że może mieć ona zastosowanie w świecie rzeczywistym. Kobiety opracowały kwestionariusz, który składa się z blisko 100 pytań, przyporządkowanych do 4 wymiarów:

 • introwersja (I) lub ekstrawersja (E),
 • myślenie (T) lub odczuwanie (F),
 • poznanie (S) lub intuicję (N)
 • osądzanie (J) lub obserwacja (P).

Po zakończeniu wypełniania testu otrzymujesz wynik, będący 4-literowym skrótem (np. INFJ, INTP, ENTP) z każdą literą odpowiadającą stronie, po której znajdujesz się w każdym z wyżej wymienionych wymiarów. One tworzą kombinacje 16 typów osobowości.

Test Myers-Briggs stał się niezwykle popularny, szczególnie wszędzie tam, gdzie profil osobowości wykorzystywano do podejmowania decyzji o zatrudnieniu, w kontekście rozwoju osobistego itp. Na szeroką skalę został też wykorzystywany przez osoby niezwiązane z psychologią.

Tego entuzjazmu nie podziela jednak środowisko naukowe, które krytykuje test pod względem nie spełniania norm psychometrycznych. W psychologii surowo podchodzi się do tego typu spraw. Jakikolwiek test dopuszczony do użytku musi być trafny i rzetelny, to znaczy, że powtórzony w takich samych warunkach, powinien pokazać taki sam wynik.

Ale.

Krytyczna ocena testu MBTi

Pojawia się inny problem, dotyczący wykorzystywania wyników testu do poszukiwania partnera na portalach i aplikacjach randkowych.

Test nie odzwierciedla skomplikowanej natury ludzkiej osobowości, która nie jest „taka” albo „taka”, np. introwertyczna albo ekstrawertyczna. Większość ludzi odnajduje się gdzieś na skali jakieś cechy, np. mało kto jest czystym ekstrawertykiem albo czystym introwertykiem. Najczęściej jesteśmy „trochę tacy” i „trochę tacy”. Tak też działa większość innych testów osobowości, w których mierzy się daną cechę na kontinuum, np. w jednym z najpopularniejszych testów psychologicznych, tj. teście Wielkiej Piątki.

Dlaczego test MBTi zyskał taką popularność? Za jego sukcesem stoi m.in. sposób, w jaki opisane są typy osobowości. Nie ma w nich odrobiny negatywności, cały opis zachowany jest w pozytywnym tonie. Przyjemnie czyta się o sobie, jako o kimś wyjątkowym, z potencjałem na odniesienie osobistego i życiowego sukcesu.

Za tym, że odnajdujemy siebie w przeczytanym opisie odpowiada też efekt Barnuma (inaczej efekt horoskopowy). Uznajemy bowiem za trafne dość ogólne stwierdzenia, które mogą dotyczyć większej ilości osób. Wydaje się nam jednak, że to totalnie o nas.

Nie wiem jakie są Wasze doświadczenia, ale ja jakoś mam problem, aby w pełni utożsamiać się ze swoim ENFJ.

INFJ, INTP, ENTP na Tinderze

Tworzenie profilu randkowego nie jest łatwym zadaniem i użytkownicy stosują różne strategie autoprezentacji. Wykorzystanie 4-literowego skrótu jest łatwym (i bezwysiłkowym) sposobem, aby dać innym znać, czego mogą się po nas spodziewać. Wpisanie, któregoś z przykładowych skrótów: INFJ, INTP, ENTP na Tinderze odsyła przeglądającego profil użytkownika do szerszego opracowania. Hipotetycznie może dowiedzieć się o nas dużo więcej niż z ograniczonego liczbą znaków bio, ale… Czy faktycznie czegoś się o nas dowie? I czy będzie w stanie ocenić, czy jesteśmy dla siebie odpowiedni?

Jeśli ktoś ocenia profile innych osób, głównie skupiając się na typie osobowości MBTi, to mogą się zadziać dwie rzeczy.

Po pierwsze, pojawia się niebezpieczeństwo, że dana osoba z góry odrzuci określony typ osoby. Przykładowo uznając, że skoro sama jest ekstrawertyczna, to nie będzie się spotykać z introwertykiem_czką. Nie dostrzega przy tym, że cechy introwertyczne mogą mieć u ludzi różne nasilenie.  Ba! Istnieje jeszcze ambiwersja, kiedy cechy introwertyczne i ekstrawertyczne pozostają w  zrównoważeniu.

Po drugie jednak, dana osoba może znaleźć kogoś, kto będzie spełniał jej oczekiwania, co do preferowanej osobowości i okaże się, że z ta relacja nie stanie się romantyczną. Już na początku tekstu wyjaśniłam, dlaczego tak trudno jest ustalić, czy ktoś będzie dla nas odpowiedni zanim nie dojdzie do spotkania.  

Może jednak spełnić się jeszcze jeden scenariusz.

Siła naszych przekonań potrafi urzeczywistniać pewne sytuacje. Wierząc, że spotkaliśmy odpowiednią dla nas osobę, możemy dążyć do tego, aby faktycznie nawiązać z tą osobą romantyczną więź. Wyjaśnia to zjawisko samospełniającej się przepowiedni. Jest to „zjawisko polegające na tym, że określone oczekiwania w stosunku do pewnych zachowań lub zdarzeń wpływają na te zachowania lub zdarzenia w sposób, który powoduje spełnienie oczekiwań.” Możemy wierzyć np. w skuteczność testu MBTI albo algorytmu, który łączy ludzi w pary na portalu randkowym i być bardziej zadowoleni z randki, z osobą, którą poznaliśmy. Potwierdzają to badania.

Czy podanie swojego typu osobowości ma sens?

Firma Myers-Briggs nie ma na celu przewidywania romantycznej zgodności między nieznajomymi. Nie ma też danych, które wskazywałyby, że jeden typ osobowości jest bardziej kompatybilny z innym typem. Takich ocen możemy subiektywnie dokonywać my sami, ale niekoniecznie pomoże to nam wybrać lepszego partnera. Szczególnie że błędnie wyeliminujemy wszystkich tych, którzy naszym zdaniem do nas nie pasują.

Wstawiając swój 4-literowy skrót odnoszący się do typu osobowości musimy mieć świadomość, że dla innych osób może to być tzw. red flags czyli sygnał ostrzegawczy przed nawiązaniem znajomości. Nie wszyscy będą podzielać nasze przekonania na temat skuteczności testu MBTi. Dla części użytkowników, NFJ, INTP, ENTP na Tinderze, to jak podanie swojego znaku zodiaku.

Jeśli jednak potraktuje się uzyskane wyniki jako okazję do dokonania wglądu w siebie i lepszego samopoznania, to skorzystanie z testu, będzie miało sens. Bez wiedzy o tym, na czym nam zależy, jakie są nasze oczekiwania i co w relacji z drugą osobą jest nie do zaakceptowania, trudno byłoby wybrać partnera_kę i stworzyć satysfakcjonujący związek.

Konkludując, fajnie wykonać test, ale z pewną dozą możliwego dla siebie dystansu, traktując go jako wskazówkę. Nie należy opierać swojego opisu ani swoich decyzji wyłącznie na tych 4 literach.

Randka z Tindera – co zrobić, żeby do niej doprowadzić i wyjść z niej zadowolonym_ą

Mogłoby się wydawać, że uzyskanie matcha to już połowa drogi, aby umówić się z kimś na randkę. W końcu wyraziliśmy z drugą osobą wzajemne zainteresowanie. Nic bardziej mylnego. Na portalach i aplikacjach randkowych znajdziemy mnóstwo osób, które korzystają z tych miejsc, nie po to, aby kogoś poznać, ale żeby zaspokoić swoją ciekawość, podnieść swoją samoocenę albo zabić nudę.

Inna sprawa, że taki match często niewiele znaczy, szczególnie gdy osoba swipująca w prawo, robi tak w przypadku każdego profilu, który ogląda. Faktyczna selekcja następuje dopiero po uzyskaniu dopasowania i otrzymaniu wiadomości.

Załóżmy jednak, że otrzymaliśmy dopasowanie, za którym idzie faktyczne chęć poznania danego użytkownika. Jak zatem utrzymać to zainteresowanie i doprowadzić do randki, która będzie miłym doświadczeniem dla obu stron? W tym tekście podrzucam kilka wskazówek, żeby doszło do randki z Tindera.

Celowo pomijam aspekt tworzenia własnego profilu jako pierwszego kroku do tego, aby kogoś poznać w aplikacji randkowej. Poświęciłam temu tematowi dwa, osobne teksty.

Na blogu, dostępny jest też tekst, dotyczący tego, co napisać w pierwszej wiadomości. Zobacz  koniecznie.

Ktoś mi odpisał i co dalej?

Gratulacje! Patrząc na to, że odsetek uzyskiwanych odpowiedzi na portalach i aplikacjach randkowych jest dość niski, to dobra wiadomość.

Ale!

Wcale nie tak łatwo poprowadzić dalszą rozmowę i utrzymywać zainteresowanie drugiej strony na tym samym poziomie.

Co możesz zrobić?

Cofnij się o krok do tyłu – spójrz na swój profil randkowy

Zadbaj o to, aby mieć tematy do rozmowy już na etapie tworzenia profilu randkowego.

Warto umieścić w swoim bio jakiś ciekawy szczegół, spostrzeżenie, zabawne wspomnienie. Nasz rozmówca powinien móc się do czegoś odnieść i dalej kontynuować wymianę wiadomości. Wybór zdjęć też nie powinien być przypadkowy.

Albo nawet o dwa – spraw by Twoje życie było równie ciekawe, co jego opis

Jednak bycie interesującą osobą to nie tylko zaprezentowanie się jako ktoś taki. To przede wszystkim posiadanie zainteresowań, doświadczenia życiowego, pasji itp. Jest to Twój zasób, z którego możesz czerpać w trakcie prowadzenia rozmowy, po to, aby móc się do czegoś odnieść, zareagować czy flirtować.

Warto posiadać własne opinie na różne tematy i nie bać się ich wyrażać, nawet jeśli okażą się błędne. Lepiej być autentycznym niż udawać i dopasowywać się do drugiej osoby. Rozmowa może i się urwie, ale za to zaoszczędzimy czas na angażowaniu się w nietrafioną znajomość.

Książki, filmy, podcasty, podróże, bycie na bieżąco, przebywanie w różnych kręgach społecznych, odkrywanie nowych miejsc – to wszystko pomaga wyznaczyć kierunek rozmowy i sprawić, aby była ciekawa.

Bez energii, entuzjazmu i zainteresowania trudno jest prowadzić rozmowę. I to dotyczy obu stron. Nudne, banalne wątki w rozmowie sprawiają, że wymiana wiadomości staje się coraz mniej dynamiczna, aż w końcu umiera.

Zdarza się, że kobiety przekazują całą odpowiedzialność za utrzymanie rozmowy na barki mężczyzn. Panowie czują się nierzadko sfrustrowani koniecznością jej podtrzymywania. Wzajemność i responsywność, to klucz do tego, aby obie osoby poczuły się ze sobą dobrze i chciały kontynuować znajomość.

Dobrze jest jednak pamiętać, że wzajemność zakłada udział dwóch osób w rozmowie. Kiedy masz poczucie, że tylko Ty zadajesz pytania, interesujesz się drugą osobą, to taka relacja nie rokuje. Jest to dla Ciebie ważna informacja zwrotna na temat zaangażowania i ewentualnych zamiarów Twojego rozmówcy.

Słuchasz mnie czy tylko mnie słyszysz?

W poradach, jak podrywać, tzw. pickup artist skupiają się na tym, co mówić, najczęściej do kobiety, aby uzyskać oczekiwany efekt. Tymczasem, zamiast wywierać wpływ czy manipulować, lepiej rozwinąć swoje umiejętności komunikacyjne. Dzięki nim, łatwiej jest nam nawiązać kontakt z drugą osobą i go utrzymać na odpowiednim poziomie, także w Internecie, nie wspominając już o możliwościach ich wykorzystania podczas randki w realu.

W skrócie, umiejętność dobrego słuchania polega na tym, aby skupić swoją uwagę na rozmówcy i treści rozmowy, powstrzymując się przez chwilę od podzielenia się własną opinią, doświadczeniami itp.

W praktyce, jeśli ktoś napisał coś na temat swojej pracy, nie musisz odbijać piłeczki i zaczynać swojej wiadomości od słów: „A u mnie w pracy, to…” albo „Ty to masz fajnie, ja to…”.

Wszelkiego rodzaju odpowiedzi, które zachęcają drugą osobę do dalszych wypowiedzi, okazują zrozumienie dla jego emocji i doświadczeń, są przejawem naszego zainteresowania tematem, będą sprzyjały większej otwartości.

Co to dla Ciebie oznacza?

Zadawaj pytania i pogłębiaj temat!

Nie chodzi o to, żeby przeskakiwać między wątkami i poruszać ich powierzchownie, ale faktycznie coś odkryć o drugiej osobie. Nawet jeśli pytasz o czyjeś zainteresowania możesz zadać pytania dodatkowe. Pamiętaj jednak, żeby były na tyle bezpieczne, aby ktoś nie poczuł, że jego prywatność staje się zagrożona.

Przykładowo:

 • Masz na swoim profilu informację, że lubisz podróże. Opowiesz mi, którą ze swoich wypraw wspominasz najlepiej?
 • Jakie miejsce pod względem kulturowym było dla Ciebie czymś totalnie nowym?
 • Masz jakieś ekstremalne przygody za sobą?
 • Jakie inne miejsca masz na swojej liście „do odwiedzenia”?
 • Co byś powiedział_a na survival/all inclusive?

Co ważne, taki sposób prowadzenia rozmowy przyda Ci się nie tylko wtedy, gdy szukasz długoterminowego partnera i zależy Ci na nawiązaniu więzi i rozwoju intymności w relacji. Umiejętność prowadzenia rozmowy jest równie ważna także w znajomościach krótkotrwałych i nastawionych na aspekt seksualny, typu friends with benefits (FwB) albo one night stand (ONS).

Kiedy w końcu ktoś zaproponuje spotkanie?

Nie trwaj w znajomości online zbyt długo!

Pytanie o randkę to dobry sposób, aby wyeliminować osoby, które korzystają z aplikacji randkowej z nudów, są już w związku albo podawały się za kogoś innego (lub kłamały na własny temat), bo będą bały się konfrontacji. Jeśli druga osoba odrzuci Twoje zaproszenie któryś raz z rzędu i nie zaproponuje alternatywnego terminu, rozważ zakończenie znajomości.

Sprawdzaj na bieżąco, jakie wydarzenia odbywają się w Twoim mieście, aby mieć możliwość zaproponowania ciekawego pomysłu na randkę w odpowiednim czasie. Jeśli jesteś kobietą i odczuwasz opory przed tym, aby zaprosić drugą osobę na spotkanie, spróbuj zrobić to w sposób pośredni. Wykorzystaj aluzję, wspominając gdzie chciałabyś pójść albo na co masz ochotę.

Nie odpowiada, co teraz?

Brak odpowiedzi może oznaczać brak zainteresowania i najczęściej tak jest. Zdarza się jednak, że w ferworze innych zajęć, rozmów, aktywności na portalu albo aplikacji randkowej ktoś zapomni Ci odpisać. Jeśli zależy Ci na tej znajomości możesz ponowić wysłanie wiadomości, ale nie wklejaj jeszcze raz tego samego tekstu. Dobrze jest uzupełnić wysłaną już treść o nowe, ciekawe informację.

Przykładowo, napisałeś_aś:
„W mojej okolicy otwiera się nowa knajpka i chciałbym_abym pójść sprawdzić, jakie dania w niej serwują. Oboje lubimy kuchnie włoską, możemy pójść tam razem w weekend. Co Ty na to, zarezerwować nam stolik?”

Możesz w kolejnej wiadomości dodać, że:

„No dobra, przejrzałem_am menu i zapaliłem_am się do tego pomysłu. Jeśli to jedzenie smakuje tak samo, jak to opisują, to będzie prawdziwa uczta! Dołączysz?”

Zachowanie entuzjazmu jest bardzo ważne. Jeśli brakuje go nam, to trudno, żeby ktoś inny zapalił się do realizacji naszych pomysłów.

Zgodził_a się, i co teraz? Randka z Tindera

Wiesz, że już na etapie organizacji randki, możesz znacząco podnieść swoje szanse na jej powodzenie?

Wiem, że kawa na mieście i spacer to całkiem popularne sposoby na spędzenie wspólnie czasu podczas pierwszego spotkania z osobą poznaną w Internecie. Taka randka z Tindera na szybko nie wymaga wysiłku, jest łatwa do zorganizowania i nie jest zobowiązująca. Nie jest jednak zbyt kreatywna.

Dobrze byłoby rozwinąć listę ciekawych pomysłów na randkę o kilka dodatkowych pozycji. Jeśli jednak masz z tym trudność, spróbuj jedynie wzbogacić te już istniejące o kilka wskazówek.

 • Zwróć uwagę na okoliczności spotkania – ważny jest czas i miejsce. Mocno oświetlona i zatłoczona kawiarnia, w której wypijecie szybko kawę przed pracą nie da Wam zbyt wiele okazji do tego, aby rozwinęły się jakiekolwiek romantyczne emocje. Trudno w takich okolicznościach poczuć tzw. chemię.
 • Włącz do randki tzw. „trzeci element”, do którego oboje będziecie mogli się odnieść. Odpowiednie otoczenie ułatwi Wam nawiązanie rozmowy, zdejmie z Was presje i pozwoli poznać partnera w określonych sytuacjach. Jeśli idziecie na spacer, wybierz trasę, w której można coś obejrzeć albo czegoś wspólnie doświadczyć. Pomysł z kawą może być atrakcyjny, pamiętaj tylko, żeby usiąść koło siebie, zamiast naprzeciwko i zamiast prowadzić rozmowę kwalifikacyjną, włącz swojego partnera_kę do zabawy, np. zgadując powody spotkania innych osób, obecnych w kawiarni albo myśli przechodniów, jeśli siedzicie blisko okna.
 • Idealnym pomysłem na randkę jest zaproponowanie takiej aktywności, w której musicie ze sobą współpracować. Jest to stworzenie okazji do tego, aby dowiedzieć się o sobie czegoś więcej poza tym, co druga osoba deklaruje.
 • Miło zakończ spotkanie – skorzystaj z zasady „początku i końca”, według której najbardziej pamięta się właśnie te momenty, nie tylko w kontekście odbywającej się randki. Jeśli jesteście na kawie, zamówcie na końcu niewielki deser. Jeśli będziesz miał_a ochotę, powiedź partnerowi_ce coś miłego, z pewnością zostanie to zapamiętane.  

Randka z Tindera może być fajna!

Znacząca część sformułowanych przeze mnie porad jest bardzo uniwersalna. Możecie je wykorzystać nie tylko korzystając z aplikacji czy portalu randkowego, ale także w tzw. realu. Każdy rodzaj inwestycji w swoją osobę – od terapii, po rozwój umiejętności komunikacyjnych czy ogólnie – kompetencji społecznych, aż do zdobywania wiedzy i nauki nowych rzeczy, może budować naszą pozycję na rynku matrymonialnym. I nie chodzi tutaj o to, żeby ta inwestycja miała wymiar finansowy, można być ciekawym świata zupełnie za darmo.

Dajcie znać, na ile zaproponowane porady okazały się dla Was skuteczne.

Nieformalna grupa wsparcia dla osób randkujących w Internecie

Tadam! Założyłam grupę na Facebooku dla osób, które randkują w sieci. Wiem, że są już takie miejsca w Internecie. Zależało mi jednak, żeby grupa wsparcia dla osób randkujących przez apki randkowe, była źródłem wyłącznie wzajemnego wsparcia i pomocy. Nie chcę tam żartować z profili randkowych czy tworzyć „czarnych listy” użytkowników.

Czy masz z kim pogadać o tym, że randkujesz w sieci?

Korzystanie z serwisów randkowych jest trzecim, najpopularniejszym sposobem poszukiwania partnera. Jak się okazuje, nie zawsze chętnie przyznajemy, że jesteśmy albo byliśmy użytkownikami takiego serwisu. ⁠Z różnych powodów. Czasami jest to wstyd.

Bo jest się singlem_ką, bo się kogoś szuka, bo w Internecie, bo to dla niektórych przejaw desperacji, bo ktoś nas tam zobaczy i rozpozna, a później wytknie palcem itp. Inna sprawa, że ludzie w naszym otoczeniu różnie reagują na wieść o szukaniu miłości w Internecie. Czasami wprawia nas to w jeszcze mocniejsze poczucie wstydu.

Tymczasem, gdy zacznie się temat randkowania i związków nagle okazuje się, że każdy, dosłownie KAŻDY z nas zna kogoś, kto miał założony profil randkowy. Innym razem, ktoś sam ma konto na Tinderze. ⁠Co ciekawe, zdanie ludzi na temat korzystania z aplikacji randkowych w dużym stopniu jest zależne od tego, czy samo znają kogoś, kto znalazł partnera_kę właśnie w Internecie.⁠

Pomyślałam więc, że fajnie byłoby mieć w swoim otoczeniu ludzi, którzy rozumieją sytuację i korzystnie z apki randkowej nie jest dla nich niczym dziwnym.

Wtedy pojawił się pomysł stworzenia grupy na Facebooku.

Po co Ci nieformalna grupa wsparcia dla osób randkujących w sieci?

Chcę, żeby było to miejsce, w którym można będzie porozmawiać o własnych doświadczeniach i emocjach z nimi związanymi. To też grupa o życiu w pojedynkę, chodzeniu na randki, szukaniu partnera_ki, fajnych miejscach na spotkania itp.

Uczestnictwo w takiej grupie to też okazja do tego, żeby w bezpiecznych warunkach zapytać o opinię na temat własnego profilu randkowego.

Założona grupa ma być źródłem wsparcia.

Nie chcę skupiać się na profilach innych osób, ich komentować albo z nich szydzić. Negatywizm też nie będzie mile widziany.

Zależy mi, żeby działalność tego miejsca bazowała na wzajemnej serdeczności i akceptacji, poszanowaniu prywatności oraz dbałości o szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Jednocześnie te wymienione zasady to przejaw wartości, które są dla mnie ważne. Czy jest coś jeszcze, co jest dla Ciebie ważne, co powinno zostać dopisane do tej listy?

Co znaczy, że grupa jest nieformalna?

Nie jestem psychologiem, nie mam kompetencji do prowadzenia faktycznej grupy wsparcia. Zależy mi jednak, żeby każdy członek_kini grupy miał_a poczucie, że może bezpiecznie (bez udziału trzecich osób), bez obawy przed oceną czy krytyką podzielić się swoim doświadczeniem.

Do grupy zaprosiłam dr Natalię Pilarską (@mama.psycholożka), żeby była dobrym duchem tego miejsca i nadała kierunek ewentualnym dyskusjom, aby faktycznie miały wymiar wspierający.

Jeśli czujesz, że to grupa dla Ciebie, to dołącz do nas koniecznie!

Jak będziemy randkować w 2022 roku

Pandemia wymusiła na nas zmiany w wielu obszarach życia i funkcjonowania, w randkowaniu również. Izolacja, atmosfera niepokoju, lęk o zdrowie własne i bliskich – to wszystko nie pozostało bez wpływu na zdrowie psychiczne ludzi, ich zachowania, zrewidowanie dotychczasowych planów, oczekiwań, wymagań także dotyczących związków.

Mimo wszystko, nawet w takich okolicznościach, ludzie nadal randkowali, tyle że inaczej.

Okazało się, że niektóre rozwiązania związane z randkowaniem online zostały z nami na dłużej. Więcej o tych trendach pisałam przy okazji omawiania prognoz, jakie Tinder sformułował odnośnie ubiegłego lata. W skrócie – miało to być lato miłości. Część z nich ma swoją kontynuację, są też nowe przewidywania dotyczące zachowań ludzi – ich wyborów, relacji i życia uczuciowego.

Lato jednak już minęło, a przed nami, kolejny rok. Jak będziemy randkować w 2022 roku? Zapraszam do lektury tekstu!

Zdrowie – kryterium wstępne

Temat szczepień nadal budzi nasze emocje nie tylko w przestrzeni publicznej, ale także na poziomie indywidualnych wyborów. Badania, które przeprowadził serwis Match pokazują, że status szczepienia to najważniejsza kwestia, decydująca o tym, czy ktoś ma szansę na lajka czy zostanie z automatu odrzucony.

Dla 58% pytanych Amerykanów (n=5000) kwestia bycia (nie)zaszczepionym przewyższa znaczeniem przynależność polityczną (53%) i religię (43%).

Status szczepienia nie jest tylko kwestią (nie)zachowania bezpieczeństwa i dbałości o własne zdrowie, ale także przejaw czyiś przekonań i wartości. Spotkanie dwóch osób o odmiennych poglądach na temat szczepień to często starcie, bez szansy na porozumienie. Stąd status szczepienia bywa traktowany jako kryterium wstępne do pojęcia jakiejkolwiek interakcji z drugą osobą.

Ciekawe jest jednak to, że kwestia pandemii otworzyła ludzi na większą gotowość do rozmowy o zdrowiu intymnym ich potencjalnych partnerów_ki. Pytanie o stan badań nie wydają się już tak szokujące.

Spotykam się ze swoim … terapeutą!

Rok 2020 i 2021 był trudnym, wręcz traumatycznym, dla niektórych, czasem. Ludzie w obliczu zagrożenia zdrowia i życia, rewidowali własne przekonania, wartości i dotychczas utrzymywane relacje. Dbałość o własne zdrowie psychiczne i fizyczne stało się priorytetem.  

Okazało się, że jeszcze bardziej potrzebujemy pomocy psychologicznej i zaczęto o tym głośno mówić. Można mówić o widocznej zmianie w postrzeganiu osób będących w procesie terapeutycznym poprzez mówienie o swoim powrocie do zdrowia psychicznego. Osoby, które korzystają ze wsparcia stają się być szczególnie pożądane na rynku matrymonialnym.  

Dane z Hinge, aplikacji randkowej, sugerują, że 83% ich użytkowników woli spotykać się z kimś, kto już jest w trakcie terapii.

Zauważono, że jeśli wspomni się o udaniu się na terapię na pierwszej randce, to jest bardziej prawdopodobne, że pójdzie się na kolejną! Aplikacja przewiduje, że otwartość na temat powrotu do zdrowia psychicznego będzie głównym tematem rozmów w przestrzeni randkowej w 2022 roku i później.

Dojrzałość emocjonalna staje się sexy

W ramach wspominanych badań przeprowadzonych przez serwis Match, zauważono, że po dość stresujących miesiącach trwania pandemii, zmieniają się nasze preferencje co do wyboru partnera. Przejawem tej zmiany jest większe skupienie na tym, jaki jest potencjalny partner_ka, a nie tylko jak wygląda. Dojrzałość emocjonalna staje się najbardziej pożądaną cechą.

Match wskazuje, że 83% badanych szuka u partnera_kę takich cech jak otwartość i akceptacja (83%) aniżeli skupia się na ich atrakcyjności fizycznej (78%).

Kultura slow w randkowaniu, gra w otwarte karty i więcej zaangażowanych relacji vs. niezdecydowanie i niepewność

Brzmi całkiem ciekawie, prawda? Spójrzmy więc, jak będziemy randkować w 2022 roku?

Przewiduje się, że ludzie będą bardziej świadomi tego, jakie relacje chcą tworzyć i będą szczerze o tym mówić. Pojawiło się nawet słowo „hardballing”, określające bycie szczerym od samego początku w kwestii oczekiwań dotyczących związku. Gra w otwarte karty pomoże nie tylko zaoszczędzić czas, ale także uniknąć wielu rozczarowań. To dość obiecujący trend!

Zdaniem ekspertów pandemia zmieniła poglądy ludzi na bardziej krytyczne pod względem tego, czego chcą od związków i potencjalnego partnera_ki. W efekcie poświęcają dłuższy czas na poznanie się w sieci i sprawdzenie czy łączą ich wspólne wartości. Samo umawianie się na randki ma się stać bardziej świadome. Stawiając na szali bycie singlem, a po drugiej stronie – przypadkowe randki, to bycie singlem wygrywa.

Skupienie się na budowaniu relacji, wydłużenie czasu poznawania się w sieci, także poprzez wideoczaty, szczerość i jawność intencji mają być odpowiedzią na potrzebę nawiązywania jakościowych relacji. Nie oznacza to jednak, że wszyscy będą wkraczać na rynek matrymonialny pewnym krokiem, wiedząc czego chcą i tego szukać. Po dwóch latach taki krok może być trudny, a ludzie niepewni, co będzie przejawiało się w ich zachowaniu. To wahanie (ang. hesidenting), jakiego doświadczają ludzie, może być niezwykle frustrujące dla tych osób, które będą z nimi randkować.

Otwartość i eksploracja – słowa klucze na 2022 rok

Rok 2022 ma sprzyjać odkrywaniu samych siebie i poszerzaniu własnych horyzontów. Może się to odbywać poprzez eksplorację własnych preferencji co do wyboru partnera czy eksperymentując w sferze seksualnej.  

Ma to swoje przełożenie na zachowanie użytkowników aplikacji randkowych. Jeśli dotychczas umawialiśmy się tylko z określonymi osobami, ale nic z tego nie wychodziło, to jesteśmy zachęcani do tego, aby zrewidować własne preferencje – ustalić, jaki był nasz typ i zacząć poznawać osoby spoza tej bańki.

Co ciekawe, w czasie pandemii wzrosła sprzedaż i używanie zabawek erotycznych – samodzielnie lub z partnerem. Wiele osób stało się bardziej otwartych na różne sposoby, w jakie mogą osiągnąć przyjemność, stąd przewiduje się, że rok 2022 będzie dalej wzmacniał eksploracyjne podejście do seksualności. Połowa singli, biorących udział w badaniu Match, stwierdziła, że od czasu pandemii nauczyła się czegoś nowego o swojej seksualności, a 1 na 5 młodych singli jest teraz bardziej otwarty na eksperymentowanie z zabawkami erotycznymi i dzielenie się fantazjami seksualnymi ze swoimi partnerami.

Z ciekawostek – twórcy gadżetów erotycznych przewidują większy udział różnych form seksu bez penetracji, np. jako wzajemna masturbacja czy wspólne masaże oraz seksu sensorycznego, który będzie polegał na wykorzystaniu jak największej ilości zmysłów, aby zmaksymalizować przyjemność.

Randki – na trzeźwo!

Ta pozycja znalazła się chyba w każdym, anglojęzycznym zestawieniu trendów w randkowaniu na 2022 za sprawą ankiety Bumble. Wyniki ankiety mają sugerować, że zmieniają się nasze nawyki randkowe – rzadziej łączymy randkę z alkoholem. Trzeźwa randka brzmi całkiem sensownie dla 34% randkujących singli. Preferencje dla napojów bezalkoholowych podczas randek wyjaśnia się ogólnym wzrostem świadomości ludzi i ich większą dbałością o zdrowie. Co pewnie ma sens.

Jak będziemy randkować w 2022 roku?

Dobra wiadomość jest taka, że kolejny rok może być całkiem satysfakcjonujący jeśli chodzi o nawiązywanie znajomości przez aplikacje randkowe. Głoszone hasła: akceptacji, otwartości, eksploracji, szczerości i większej świadomości brzmią całkiem obiecujące, szczególnie dla osób, którym zależy na zawieraniu jakościowych relacji. Może być przy tym całkiem ekscytująco. A jak Wy zamierzacie randkować w 2022 roku?