„Kobieta nie powinna pisać pierwsza do mężczyzny”.

„To on powinien wykonać pierwszy ruch”.

„Oni patrzą na wygląd, one na pieniądze”.

„Pokaż na zdjęciu swoją figurę, mężczyzna jest wzrokowcem”

– ile z tych rad usłyszałeś albo usłyszałaś?

A może wyrażenie przez kobietę zainteresowania nie jest przejawem desperacji, a niepodkreślanie zasobów nie ujmuje Ci wcale męskości?

Możesz być zwolennikiem albo zwolenniczką bardziej równościowych praktyk w sferze uczuć i seksu, ale inni użytkownicy mogą myśleć i zachowywać się zupełnie inaczej. Sprawdźmy, jakie tendencje panują na portalach i aplikacjach randkowych. Trochę już o tym pisałam, ale dzisiaj robimy pogłębioną analizę.

Źródła naszych zachowań

Dotychczasowe badania dostarczyły empirycznych dowodów na to, że zachowania randkujących mężczyzn i kobiet różnią się. W kontekście randek, szczególnie ewolucyjny punkt widzenia ma krytyczne znaczenie, biorąc pod uwagę to, kogo wybieramy, żeby odnieść sukces reprodukcyjny.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę rosnącą niezależność kobiet i rosnący nacisk na równość płci w krajach rozwiniętym świecie, można przypuszczać, że tradycyjnie zakładane różnice nie są już istotne lub przynajmniej ulegają pewnej transformacji. Funkcjonalności aplikacji randkowych są przecież takie same dla kobiet i mężczyzn. Kobieta i mężczyzna w aplikacji randkowej może porzucić normy i zasady dotyczące tego, jak powinna zachowywać się randkująca kobieta i mężczyzna.

W poniżej, przedstawiam wyniki analizy 345 tekstów, które zostały poddane badaniu pod kątem różnic między płciami w randkach online (Abramova, Baumann, Krasnova, & Buxmann, 2016).

Nieśmiało zwracam uwagę, że tekst pochodzi z 2016. Trudno jednak powiedzieć, czy relacje między płciami zmieniają się tak szybko jak rynek randek online.

Co nas różni, co nas łączy?

Ze wskazanego tekstu (Abramova, Baumann, Krasnova, & Buxmann, 2016) wybrałam tabele i informację, które wydają się przedstawiać najciekawsze wątki. Randkowanie online, chociaż wydaje się wspólnym doświadczeniem kobiet i mężczyzn, niekoniecznie jest takie samo. Sprawdźmy, czy mamy podobny stosunek do korzystania z randek online, jakie są nasze preferencje wyboru partnerów, jak staramy się ich przyciągnąć, a później nawiązać kontakt.

Stosunek do korzystania z randek online

Wyłania się pierwsza różnica w zakresie zachowań użytkowników. To panowie korzystają z portali randkowych dłużej i częściej, będąc przy tym bardziej aktywnymi.

To, co nas jednak łączy, to fakt, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni chcą uchodzić za osoby atrakcyjne. W tym celu, bardziej albo mniej celowo wprowadzają innych użytkowników w błąd. Panowie przedstawiają się jako wyżsi i bardziej muskularni, a kobiety jako wyższe i szczuplejsze.

Tabela 1. Charakterystyka kobiet i mężczyzn, randkujących online

Liczby w nawiasach oznaczają liczbę artykułów naukowych, które stanowią źródło dla danego stwierdzenia.

Wzory preferencji wyboru partnera

W odniesieniu do kryterium wieku czy wzrostu istnieje wyraźny wzorzec, w którym panowie wybierają młodsze i niższe, a kobiety – starszych i wyższych partnerów.

Status społeczno-ekonomiczny jest tym, co wydaje się istotne dla kobiet, ale nie odnotowano preferencji dla wyższego dochodu czy stanowiska mężczyzny. Jednocześnie panowie są bardziej otwarci i gotowi do zapoznania się z kobietami o niższych dochodach.

Preferencje edukacyjne podążają za tymi samymi wzorcami płci co status społeczno-ekonomiczny i są znacznie bardziej krytyczne dla kobiet. Wyedukowany mężczyzna jest wysoce atrakcyjny, akceptowana przez obie płcie jest homofilia edukacyjna. Ogólnie rzecz biorąc, mężczyźni są znacznie mniej wymagający w odniesieniu do wykształcenia partnerki. Chętnie kontaktują się z kobietami z niższym wykształceniem, niekoniecznie chcą, aby partnera przewyższała ich pod tym względem.

Tabela 2. Wzory preferencji wybory partnera

Liczby w nawiasach oznaczają liczbę artykułów naukowych, które stanowią źródło dla danego stwierdzenia.

Kobiety wydają się cenić, ale są bardziej tolerancyjne w stosunku do wyglądu potencjalnego partnera. W przypadku panów, fizyczna atrakcyjność kobiety wydaje się być decydującym kryterium. Mężczyźni oczekują też częściej i większej liczby zdjęć na profilach randkowych kobiet, a panie, jak widać w tabeli nr 3, częściej też ich dostarczają. Generalnie te osoby, które publikują więcej zdjęć, mają większą szansę na przekonanie potencjalnych partnerów do własnej atrakcyjności. Publikowanie zdjęć jest szczególnie istotne dla osiągnięcia sukcesu randkowego u kobiet. Dla nich liczba otrzymanych wiadomości jest pozytywnie powiązana z liczbą zamieszczanych przez nie zdjęć. Sukces u mężczyzn wiąże się z publikacją dobrze przygotowanego opisu siebie, który dodatkowo go uwiarygadnia.

Wzory ujawniania informacji o sobie

Zaobserwowano, że mężczyźni ujawniają więcej niż kobiety, nawet jeśli ich profile mają raczej standardowy, jednorodny charakter, z ograniczonym zakresem informacji. Chętnie za to demonstrują zasoby, ujawniają informacje związane ze statusem, pokazują swoje auta. W nadziei, że uda się przenieść interakcję na bardziej osobisty poziom, są gotowi udostępnić zdjęcia, numery telefonu i informacje związane z seksem.

Tabela 3. Wzory ujawniania się

Liczby w nawiasach oznaczają liczbę artykułów naukowych, które stanowią źródło dla danego stwierdzenia.

Jednocześnie kobiety są bardziej kreatywne i różnorodne w swoich autoprezentacjach. Podają przy tym informacje o swoich dzieciach, zainteresowaniach, domu i seksie.

Wzory interakcji kobiet i mężczyzn randkujących online

Zauważenie interesującego profilu najczęściej wyraża się w wysłaniu wiadomości inicjującej. W przypadku inicjowania kontaktu reguły gry nadal pozostają odporne na zmianę. To kobiety otrzymują więcej wiadomości inicjujących od mężczyzn. Panie mogą też liczyć na wzajemność, ich wiadomość rzadziej pozostanie bez odpowiedzi. Co jednak ciekawe, to kobiety częściej kontynuują komunikację, wysyłając ogólnie większą liczbę wiadomości. Zakłada się, że kobiety wykazują zainteresowanie tworzeniem bardziej intymnych i bardziej intymnych i intensywnych rozmów. Jest to im też potrzebne, aby podjąć decyzję o pójściu na randkę.

Tabela 4. Wzory interakcji

Liczby w nawiasach oznaczają liczbę artykułów naukowych, które stanowią źródło dla danego stwierdzenia.

Aktualne wyniki badań

Interesujące jest przyjrzenie się aktualnym danym, które zebrałam wraz z dr Natalią Pilarską w 2021 roku. Wówczas przeprowadziłyśmy ankietę wśród Polskich użytkowników aplikacji i portali randkowych. Raport z badań dostępny jest nadal możliwy do pobrania.

Wykres 1. Ocena cechy partnera_ki pod względem możliwości wejścia w związek*

Respondenci zostali poproszeni o ocenę jak występowanie pewnych cech zwiększa albo zmniejsza szansę na wejście w długoterminowy związek z daną osobą. Uzyskane wyniki wskazują na dwie grupy czynników, które znacząco ograniczają możliwości nawiązania znajomości oraz takie, które są raczej obojętne. Tylko jedna cecha – wzrost kandydata_ki, okazała się zwiększać szanse na relację, szczególnie u kobiet, które stanowiły większość osób badanych.

Znacząco młodszy partner_ka, mieszkający daleko, posiadający dziecko, będący w trakcie albo po rozwodzie, to osoba mało atrakcyjna dla większości respondentów. Różnice w poglądach politycznych i światopoglądzie również zdecydowanie zmniejszały szanse na nawiązanie długotrwałej relacji. Co jednak ciekawe, różnice w takich obszarach jak: wyznawana religia, poziom wykształcenia, status społeczno-ekonomiczny nie mają dużego znaczenia dla wyboru partnera_ki.

Możemy zauważyć, że respondenci starali się też unikać partnerów_ek, z którymi relacja może być problematyczna, np. ze względu na znaczące różnice w sytuacji życiowej, różnicę wieku, posiadanie dziecka czy zakończenie związku małżeńskiego. Okazało się, że bardziej zniechęcające, aby nawiązać relację są różnice światopoglądowe, a niekoniecznie religia czy poziom wykształcenia albo status społeczno-ekonomiczny.

Wnioski?

Trudno na podstawie jednego badania wykazać, że coś zmieniło się we wzorach preferencji wyboru partnera w porównaniu z wynikami przeglądu badań z 2016. Pewne pożądane cechy okazują się pojawiać niezmiennie, inne powoli tracą na znaczeniu. Wydaje się jednak, że portale i aplikacje randkowe są odzwierciedleniem reguł i norm, które tradycyjnie kierują naszym zachowaniem w świecie offline.

Źródła:

Abramova, O., Baumann, A., Krasnova, H., & Buxmann, P. (2016). Gender Differences in Online Dating: What Do We Know So Far? A Systematic Literature Review. 2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), 3858-3867.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.