Tematyczna lista publikacji:

  • Portale randkowe
     

Kacprzak K. (2014) Zmiany w sposobie poszukiwania partnera życiowego – przegląd badań dotyczących użytkowników portali randkowych. Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja nr 65 (4), s. 147-162.

→ Artykuł zawiera prezentację wyników badań i analiz przedstawionych w literaturze anglojęzycznej dotyczących użytkowników portali randkowych – ich charakterystykę, preferencje, oczekiwania, autoprezentację i doświadczenia związane z randkowaniem online od momentu zarejestrowania się na portalu do rozwoju relacji w świecie offline.

Kacprzak K. Leppert R. (2013) Związki miłosne w sieci. Poszukiwanie partnera życiowego na portalach randkowych. Oficyna Wydawnicza IMPULS. Kraków, ss. 177.

→ Prowadząc badania zależało mi na poznaniu doświadczeń osób poszukujących partnera życiowego za pośrednictwem portali randkowych. Rezultaty analiz dotyczyły procesu podejmowania decyzji o zarejestrowaniu się na portalu randkowym, długości i częstotliwości korzystania z tego miejsca, doświadczeń w byciu użytkownikiem serwisu, nawiązywania kontaktu pomiędzy użytkownikami i poszukiwania partnera. Więcej na temat publikacji znajduje się na podstronie bloga pod nazwą Książka.

  • Randkowanie młodych ludzi 
     

Kacprzak K. (2015) Związki uczuciowe adolescentów w perspektywie rozwojowej – przegląd wyników badań. Studia Edukacyjne, 36, s. 179-203.

→ Analizując anglojęzyczne artykuły naukowe przygotowałam tekst, w którym przedstawiam rolę i znaczenie relacji uczuciowych adolescentów w ich dalszym rozwoju (w okresie dojrzewania, ale też w dorosłości) oraz charakterystykę tych związków. 

Kacprzak K. (2015) Rola nowych mediów w randkowaniu adolescentów. Przegląd Pedagogiczny nr 1, s. 317-331

→ Szczególnie ważne było dla mnie wyjście poza przytoczenie wyników badań, które dotyczyły użycia nowoczesnych technologii i wywołanych przez nie efektów w kontekście nawiązywania, budowania i rozpadu romantycznych relacji, a ukazanie jak zmienia się społeczna rzeczywistość i jak funkcjonuje w niej dorastająca młodzież. 

Kacprzak K. (2013) Recenzja książki P. Szaroty „Anatomia randki”. Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja nr 3 (63), s. 139-141.

→ Tekst stanowi recenzje książki,  której poruszona została problematyka randkowania w różnych ujęciach, a także tematy pokrewne. Autor zasygnalizował pojawienie się zupełnie nowych zjawisk, których obecnie jesteśmy świadkami np. współczesne modele randkowania, tworzenie tzw. czystych relacji, fenomen kuguarów, dobór partnerów na podstawie grupy krwi itd. 

  • Interpretacyjna Analiza Fenomenologiczna (IPA) to podejście badawcze, które wykorzystałam do badania tego, jak młodzi ludzie rozumieją swoje doświadczenia bycia w związkach uczuciowych. Część z powstałych tekstów dotyczy właśnie tego podejścia. 
     

Kacprzak K. (2017) From bad through good to excellent Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) studies – presenting set of criteria to evaluate IPA papers and to provide high-quality future research. Journal of Education Culture and Society 7(2), s. 53-68,

→ Publikacja stanowi praktyczny przewodnik dla osób, które nie mają doświadczenia w stosowaniu IPA, ale też za sprawą dołączonego zbioru kryteriów może być pomocna dla osób, które dokonują recenzji prac dotyczących badań z wykorzystaniem tego podejścia.

Kacprzak K. (2017) Adolescents’ experiences of being in a romantic relationship—an example of using Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) to analyse data in pedagogical study. Journal of Gender and Power 7(1), s. 109-129

→ W tym artykule zaprezentowałam projekt badawczy wraz z opisem procesu analitycznego, który prowadzony na przykładzie zebranego materiału badawczego. Jest to jedyny dostępny tekst, w którym zaprezentowano sposób pracy z danymi zgromadzonymi w projekcie badawczym z zakresu pedagogiki.

Kacprzak K. (2016) Interpretacyjna analiza fenomenologiczna. Charakterystyka podejścia i możliwości zastosowania w pedagogice/andragogice. Rocznik Andragogiczny, 23, s. 283-309.

→ W tym tekście uzasadniam dlaczego możliwe i korzystne jest wprowadzenie IPA do pedagogiki/andragogiki, podaję też przykłady badań zagranicznych, w których wykorzystano to podejście.