Okładka książki Związki miłosne w sieci

Książka „Związki miłosne w sieci. Poszukiwanie partnera życiowego na portalach randkowych” ukazała się w 2013 roku. Została pozytywnie przyjęta przez środowisko naukowe i otrzymała też wiele przychylnych recenzji. W tym miejscu chciałabym bardziej osobiście odnieść się zarówno do procesu powstawania książki, jak i zawartych w niej treści. 

Historia powstania publikacji „Związki miłosne w sieci”

Inspiracją do przeprowadzenia badań na temat doświadczeń użytkowników portali randkowych były moje własne doświadczenia korzystania z tego typu serwisów. I co ciekawe, założyłam swój profil randkowy dwukrotnie – przed i po napisaniu książki. I chociaż jej zakończenie wydaje się prezentować dość pesymistyczną wizję randek online, to moje własne doświadczenia utwierdzają mnie w przekonaniu, że serwisy i aplikacje randkowe mogę przynieść nam wiele korzyści, jeśli będziemy umieli odpowiednio z nich skorzystać, o czym staram się pisać właśnie  na blogu. 

Swój pomysł zrealizowania badań o tej tematyce przedstawiłam swojemu promotorowi, Profesorowi Romanowi Leppertowi, podczas seminarium dyplomowego. Właściwie od ręki dostałam zielone światło i tak rozpoczęła się moja wieloletnia współpraca z Panem Profesorem. Najbardziej ceniłam sobie w niej to, że mogłam być samodzielna, ale otrzymywałam wsparcie wtedy, gdy było ono potrzebne. Bardzo podoba mi się określenie, że można z kimś rezonować. Myślę, że właśnie tak mogłabym opisać mój stosunek do Promotora. 

Realizacja badań opublikowanych w książce 

Jednym z ciekawszych etapów w realizacji badań był ten związany z przeprowadzeniem wywiadów z użytkownikami portali randkowych. Ich poszukiwanie okazało się trudnym zadaniem. Szczególnie ciężko było mi znaleźć mężczyzn, którzy byli gotowi opowiedzieć o swoich osobistych doświadczeniach. Pisałam do wielu panów na portalu randkowym, szukałam wśród znajomych, ogłaszałam się w mediach społecznościowych. Ostatecznie na rozmowy zgodziło się dwóch kandydatów.

Kolejnym wyzwaniem było spotkanie się z osobami, które zgodziły się na wywiad. Często było tak, że po prostu byliśmy dla siebie zupełnie obcy. Tymczasem mieliśmy rozmawiać o tak intymnych tematach, jak związki, uczucia, randki. Nade wszystko starałam się zadbać o komfort moich rozmówców. Jest w tym coś niesamowitego, kiedy drugi człowiek dzieli się swoją historią, przywołuje myśli i emocje, które mu w danej sytuacji towarzyszyły. Po każdej rozmowie czułam wdzięczność do tej osoby, że pozwoliła mi się trochę poznać. Towarzyszyła mi też fascynacja odmiennością każdej opowiedzianej historii i sposobów interpretacji własnych doświadczeń itp. To wszystko starałam się później przedstawić w części empirycznej pracy. Było to dla mnie ważne, aby oddać głos samym respondentom, posługując się fragmentami wypowiedzi osób, z którymi udało mi się spotkać, a nie tylko własną interpretacją – ta pojawia się w podsumowaniu i we wnioskach z pracy. 

I tak powstała praca, która najpierw została wyróżniona w konkursie na najlepszą pracę dyplomową w 2012 roku. Po przygotowaniu z Panem Profesorem pierwszej wersji książki, została ona poddana procesowi recenzji, korekty i pracom wydawniczym. Ostatecznie została wydana w dzień moich urodzin 😉

Treści zawarte w książce w pigułce – część empiryczna 

Książka porusza zagadnienie nawiązywania, tworzenia i utrzymywania przez młodych ludzi relacji partnerskich za pomocą Internetu. Przedstawiony w niej materiał oparty jest na badaniach empirycznych. Mają one charakter eksploracyjny. Jest on podstawą do odpowiedzi na pytania dotyczące procesu podejmowania decyzji o zarejestrowaniu się na portalu randkowym, długości i częstotliwości korzystania z tego miejsca, strategii budowania profilu, doświadczeń respondentów związanych z ich funkcjonowaniem na portalu randkowym oraz nawiązywaniem kontaktu z innymi użytkownikami.

Treści zawarte w książce w pigułce – część teoretyczna 

Zanim jednak czytelnik dotrze do opisu badań i ich wyników, może zapoznać się np. z historią rozwoju Internetu. Początkowo miał on służyć naukowcom jako narzędzie komunikacji, a rozrósł się do takich rozmiarów i nabrał takiego znaczenia, że teraz większość z nas nie wyobraża sobie już bez niego życia.

Mowa również o historycznych przemianach, jakie dokonały się w kwestii poszukiwania partnera życiowego, a także tego, co z punktu widzenia psychologii ewolucjonistycznej i i społecznej determinuje wybór partnera. No i jak to się dzieje, że w określonym wieku, ludzie poszukują partnera.

Niezwykle ciekawe, przynajmniej z mojego punktu widzenia, było zaprezentowanie zjawiska miłości w Internecie. Przybiera ona postać intymnych relacji o odmiennych celach i przestrzeniach ich realizowania w zależności od potrzeb partnerów.  Warto również zapoznać się z tym, jak kształtują się relacje nawiązywane w świecie online, począwszy od technik, jakie są używane do skonstruowania profilu zakładanego na stronie i wykorzystywane strategie autoprezentacji, po zasady sieciowego randkowania, aż do przeniesienia tych znajomości do świata offline. 

Informacje o dostępności

Jeśli zainteresowałam kogoś treścią książki, to jest ona dostępna w większości bibliotek uniwersyteckich, w bibliotekach pedagogicznych, a także miejskich. Można również uzyskać do niej dostęp w wersji online. Na stronie wydawnictwa Impuls i większości księgarni internetowych można jeszcze zakupić egzemplarz. A po lekturze książki, zapraszam do dyskusji 😉